SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju mūrnieks f
Rezultāti: 71 - 80 no 86
Meklēt vēl
21977-1
Miegulite, snaudulite
Nāk pie mana bāleliņa.
Nav mums miega dzirnaviņu,
Nej snauduļa tīrumiņa.
34071-0
Maļu, maļu tebeciņu,
Pūķits milna galiņâ.
Nej tam sāta, nej tam gausa,
Nej tam Dieva palīdziņa.
25550-4
Simtu priežu dedzinaju,
Sev pūriņu daridama;
I skaliņš neizdega,
Kad tautàm izdaliju.
31933-20
Zīle dzied, zīle dzied,
Staļļa spāres galiņâ.
Tec, māmiņ, klausities,
Kādu ziņu zīle nes.
Tādu ziņu zīle nes,
Brāļam būs karâ iet.
Tec, māsiņ, rožu dārzâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuškoju,
Galvâ liku raudadama.
-Vaj nu dziedi, vaj nu raudi,
Tu vairs manis neredzesi.-
Par deviņas vasariņas
Attek brāļa kumeliņš.
Pavaicaju kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš
Uz tiem Turku robežiem,
Tur gul vīri kà ozoli,
Kaudzês mestas cepurites,
Kaudzês mestas cepurites,
Sārtiem krauti zobeniņi.
Tur viļņo asins upe
No kalniņa lejiņâ,
Tur jaunie kara vīri
Ik rītiņa mazgajàs.
3057-1
Oi, bērniņi, oi, bērniņi,
Glabajiet tēv' un māti!
Atnāks kunga stārastiņis,
Vaicàs tēva, māmuliņas.
1413-1
Ai, mīļais krusta bērns,
Aiztec mani celiņâ;
Kà bij man tevis dēļ
Pie kristiņa zvēreties.
13424-1
Kam, bāliņ, audzinaji
Bērzu birzi setmalî?
Ik rudeņus tautas jāja,
Birzî sēja kumeliņu.
32782-1
Kas man deva piena, siera,
Lai aug slaiki teleniņi;
Kas nedeva piena, siera,
Lai kà krupi vazajàs.
19874-0
Ai, kājiņas, ai, kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu dziedaja ciema gaiļi,
Nu ezara gaigaliņas.
7121-4
Ābelite Dievu lūdza,
Lai ved tautas brāļu māsu:
Visi zari nolīkuši,
Dzīpariņus kaltejot.
«456789»
Meklēja iesūtītāju mūrnieks f
Rezultāti: 71 - 80 no 86
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī