SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 61 - 70 no 254
Meklēt vēl
34211-1
Gudrajam dēliņam
Sabirst nauda upitê;
Pēc naudiņas sniegdamies,
Zaudej' savu augumiņ'.
31989-0
Es, kaŗâ aizjādams,
Pie bērziņa rīksti griezu,
Raud māmiņa, līgaviņa,
Pie bērziņa stāvedam.
Apkārt griezu kumeliņu,
Līgaviņu mierinàt.
Neraud' gauži līgaviņa,
Sagaid' mani pārjājot.
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņ'. -
Atteceja kumeliņš
Smilšainàm kājiņàm,
Smilšainàm kājiņàm,
Asinaiņu deguntiņ'.
31889-1
Ei, Vācieti, vella bērns,
Vella šūti zābaciņ',
Tu vareji stāvu lēkt
Dziļas elles dibenâ.
18344-0
Vienu vedu tautu meitu,
Divi pakaļ attecej',
Neņem, mans bāleliņš,
Neba lieta pakaļ tek.
33436-0
Čiganam nabagam
Nopelnim (Nopelnita) garoziņ':
Visi ciemi jastaiga,
Visi suņi jalādin'.
18185-1
Ar kāsiti kabinaju
Brāliņam līgaviņu;
Ar kruķiti kruķojam
Sav' māsiņu tautiņâs.
33517-0
Čigani, čigani,
Pa vienas vietas,
Lai krūma žagarus (? žagari)
Neplucinaja.
33575-1
Es biju irbite,
Es māku lēkàt
No viena kalniņa
Uz otra, treša.
Uz trešu ùzlēkus',
Ieraugu tautiet',
Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņi.
Pagumu, pagumu,
Līdz brāļa vārtiem.
Brāliti mīļais
Ceļ vārtus vaļâ!
Pagumu, pagumu,
Līdz māses klētei.
Māsiņa mīļà,
Slēdz klēti vaļâ!
Pagumu, pagumu,
Līdz mātes pūram.
Slēdz, mīļà māmiņa,
Pūriņu vaļâ,
Lai es ģērbjos
Trejadâ rotâ:
Div' rotas zelta,
Treš' sudrabiņa.
3715-0
Ozoliņu klēti cirta,
Vaŗa lika pamatiņas.
Šķitàs mans brāleliņš
Saules mūžu nodzīvot.
12041-4
Vidzemnieki savas meitas
Ved tirgâ, aplātâ.
Neizmija, nepārdeva,
Ved mājâs raudadami.
«345678910111213»
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 61 - 70 no 254
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī