SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 61 - 70 no 85
Meklēt vēl
8834-2
Peldi, peldi, rīta rasa,
Pa ozola lapiņàm;
Tà peld mans augumiņš
Pa ļautiņu valodàm.
289-2
Kas ta tāda dziedataja,
Ir vidâ stāvetaja?
Es papriekšu dziedataja,
Es vidâ stāvetaja;
Ja papriekšu nedziedatu,
Ir vidâ nestāvetu.
2219-0
Āziti, buciti, kur liki bārdiņu?
-Pārdevu Krievam par piecu mārku.
22830-0
Sen slaveja nāburgôs
Vīna blašķi padzirnê;
Tur sarūgtu, tur sapūtu,
Kad neņemtu mans bāliņš.
5879-0
Es to savu vainadziņu
Trejtrejadi darinaju:
No rītiņa rožu viju,
Uz pusdienu magonišu,
Uz to pašu vakariņu
No tàm vasku kliņģerèm.
31324-2
Lai piedošu, kam piedošu,
Vāciešam nepiedošu:
Vāciets manu kumeliņu
Uz akmeņa dancinaja,
Kumeļam sviedri bira,
Man birst gaužas asariņas.
Ņemu zīda pasegliņu,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņemu zīda nezdauciņu,
Slauku gaudas asariņas.
3332-0
Kulti, malti es negāju,
Tēvu, māti turedams;
Sūtiš' tēvu piedarbâ,
Māmuliņu maltuvâ.
33772-3
Div' dzelteni kumeliņi
No jūriņas izpeldeja;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemauktiņi.
Kam tas zvaigžņu deķis bija,
Tam es kāpu mugurâ;
Kam tie zelta iemauktiņi,
To pie rokas dancinaju.
22829-1
Sen slaveja nāburgôs
Daglu vepri aizgaldâ;
Nu izlēca no aizgaldas,
Nu tam sievas vajadzeja.
2298-1
Es iejūdzu raibu zaķi
Rakstitâs kamanâs.
Gaismai austot Rìgâ braucu,
Saulei lecot Vāczemê.
Vāczemnieki brīnijàs:
Tavu daiļu kumeliņu!
«3456789»
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 61 - 70 no 85
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī