SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 69a
Rezultāti: 61 - 70 no 446
Meklēt vēl
19758-0
Nu es biju tà piedzēris,
Ka vairs otra nepazinu:
Zirgu savu znotu saucu,
Siena kaudzi līgaviņu.
14172-0
Caur ievàm upe tek,
Ievas ziedus braucidama;
Caur tautàm tautas jāj,
Mani mazu paļadami.
24860-2
Āboliņa cisas taisu,
Rožu klāju paladziņu.
Tur iegula mūs' māsiņa,
Kà rozite ziededama;
Dasagula tautu dēls,
Kà ozols lapodams.
11807-0
Es redzeju aiz Daugavas
Dižen daiļu jumpraviņu;
Tai vajag jaunu kungu
Šnoretàmi cepurèm.
34047-16
Stādij' vienu baltu pupu
Baltâ smilšu kalniņâ;
Ta uzauga tieva gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa pupiņas zariņiem;
Tur redzeju Dieva dēlus,
Kumeliņus seglojot.
Labu rītu, Dieva dēli,
Redzejàt tēvu, māti?
-Tēvs, māmiņa Vāczemê
Saules meitai kāzas dzer.
Ausekls ņēma Saules meitu,
Pērkons jāja vedibâs;
Pa vārtiem iejājot,
Nosper zelta ābeliti.
Saules meita gauži raud,
Zeltābolus lasidama.
25917-5
Tādas vietas es taujaju,
Tāda man gadijàs:
Vienu pusi upe tek,
Otru lieli tīrumiņi.
1997-8
Guli miegu, māmuliņa,
Ko par mani bēdajies?
Puisits augu, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajaga;
Man vajaga rudzu, miežu,
Stalta bēra kumeliņa.
29659-0
Danci, danci, kumeliņ,
Ozoliņa stallitî!
Glāžu logi, zelta duris,
Sudrabiņa redelites.
3356-1
Ni no piena pavaldziņa,
Ni no dēla mīļu vārdu;
No sviestiņa pavaldziņš,
No znotiņa mīļi vārdi.
28278-2
Tīri, lini, i audziet
Bāleliņa tīrumâ,
Tikam tīri, tikam balti,
Kamēr pūru piedariju.
Kad pūriņu piedariju,
Tad tik idras paaudziet.
«345678910111213»
Meklēja avotu 69a
Rezultāti: 61 - 70 no 446
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī