SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu vatrāne
Rezultāti: 51 - 60 no 116
Meklēt vēl
15744-2
Nāc man līdzi, tautu meita,
Šo tīruma gabaliņu
Birzê mans kumeliņš
Rakstitàm kamanàm.
8882-1
Redzu, redzu no tālienes
Sav' auguma pēlajiņu,
Lūk, kur stāv purmalê
Kà līduma krāvejiņš.
13286-2
Trikatê loku liecu,
Raunâ pirku kumeliņu;
Cēsîs ņēmu līgaviņu,
Limbažôs sadereju,
Limbažôs sadereju,
Samijàm gredzeniem;
Tev bij vara,man sudraba,
Pate līdz piedevàm.
5036-10
Mana mīļa māmuliņa
Par kalniņu pārteceja.
Gana saucu, nedzirdeja,
Gana teku, nepanācu;
Tikai vien atsacija:
Nāc, meitiņa, pakaļâ!
Tecedama ieteceju
Zaļajâ niedrajâ.
Iekš ta zaļa niedrajiņa
Divi zelta avotiņi;
Pie tiem zelta avotiem
Trīs jumpravas mazgajàs.
Divas prasa: Kur tu teci?
Trešà sauca: Nāku šurpu!
Kas man' klāt aicinaja,
Ta būs mana māmuliņa.
7095-1
Pakuliņas grubinaju,
Sausu maizes garoziņu;
Būt' šodien maltu gājis,
Būt' putriņa bļodiņâ.
4453-6
Tec, saulite, teciņiem
Manis dēļ(i) vakarâ:
Sveša māte, ne māmiņa,
Maz maizites iedevuse.
33608-1
Trīs meitas sēdeja
Ābeļu dārzâ.
Ņem, bāliņ, vienu,
Es ņemšu otru,
Ta treša, maza
Lai paliek mātei,
Lai paliek mātei,
Lai dara putru. -
Ķemmeju galvu,
Mazgaju muti,
Skatos pa logu,
Vaj kāds nejāj.
Ak, laime, laime,
Jāj precenieki!
- Tec, meitiņ, klētî,
Ģērbies kleitê,
Ģērbies kleitê,
Aun kurpes kājâ,
Aun kurpes kājâ,
Mauc gredzentiņu,
Mauc gredzentiņu,
Liec vaiņadziņu!
Tec, meitiņ, žigli,
Atdari vārtus.
Atdari vārtus,
Laid preceniekus!
- Labdien, māmiņa,
Tev smuka meitiņa.
- Man' smuka meitiņa
Priekš tev nav auguse.
- Meitiņa dzirdeja,
Sāk gauži raudàt.
Neraudi, meitiņa,
Nav tava vaina.
9627-7
Maza, maza es meitiņa,
Liela puišu brāķetaja;
Gāju puišus brāķedama,
Kà kaņepes lauzidama.
24223-0
Dod, Dieviņ, lietum līt,
Man ejot tautiņâs,
Lai nes brāļi vainadziņu,
Papīrâ ietinuši.
29396-1
Ciema gani velna gani,
Kuci kāra ozolâ;
Izdzīdami, pārdzīdami,
Kuces kaulus skrubinaja.
«23456789101112»
Meklēja pagastu vatrāne
Rezultāti: 51 - 60 no 116
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī