SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 51 - 60 no 87
Meklēt vēl
13077-2
Mūs' nāburga tīrumiņš
Kriķiem balts noziedeja;
Mūs' nāburga veci puiši
Kriķu putras ēdajiņi.
8402-8
Es jau būtu pērnrudeni
Tēva dēla ļaudaviņa;
Dievs sodija Braslav's Trīnu,
Ta jau mani nosmādeja,
Ta jau mani nosmādeja,
Ka es resnu dziju vērpu.
Klusu, plukšķi, valdi muti,
Gan vālite līdzinàs.
31933-2
Apzeltita zīle dzied
Staļļa spāres galiņâ.
Ej, māsiņa, pavaica,
Kādu ziņu zīle dzied.
-Zīle dzied tādu ziņu,
Mūs brāļam karâ iet.
-Ej, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuško,
Raudadama galvâ liek.
-Raudi māsiņ, vaj neraudi,
Tu vairs manis neredzesi.-
Par deviņi vasariņi
Ievu ziedu laiciņâ,
Kumeliņis vien atnāca,
Pie vārtiem nozviedzàs.
Iznāk divas jaunas māsas,
Zīdautiņus rakstidamas,
Iznāk veca māmuliņa,
Asariņas slaucidama.
Pavaicaja kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur asins straumes skrien,
Kur asins straumes skrien,
Kur plintēm namus slien,
Kur plintēm namus slien,
Kur zobenu sētu pin.
31149-3
Mēs būt' paši nāburdziņi
Mutitèmi devušies,
Tava cūka, mana kaza,
Tie ienaida cēlajiņi:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
13146-0
Vecais āzis struņķi krimta,
Abi kāji atspēries;
Vecais puisis meitu glauda
Ar abàm rociņàm.
13363-1
Brāļi māsu ieslēguši
Priežu baļķu klētiņâ.
Slēdzat, brāļi, kur slēgdami,
Ārâ ņemšu vakarâ.
24221-3
Laikus saku tautiešam,
Lai tais' augstas klēts durvtiņas:
Augstu ļaužu es bērniņš,
Augstu nesu vaiņadziņu.
30032-1
Vilks uz manu kumeliņu
Paegļôs lūkojàs;
Vilkam devu zvina lodi,
Jāj' mājâs kumeliņu.
14471-4
Še, suniti, kviešu maize,
Nerej manus preciniekus;
Riesi manus preciniekus,
Auzu maizes nedabusi.
35723-0
Vecits ara ceļmalâI,
Pautus kāra prieditê.
Garam gāja jaunas meitas:
" Redz, kur puķe karajàs "!
No priedites noņēmušas,
Ietin zīžu lakatâ,
Ietin zīžu lakatâ,
Ieliek pūra dibenâ.
Cik pūra dibenâ.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik asaras noslaucija:
" Te gul mūsu arajiņš,
Mūs' maizites devejiņš ".
«23456789»
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 51 - 60 no 87
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī