SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 51 - 60 no 61
Meklēt vēl
11879-0
Kāda rada tautu meita
Ar to manu bāleliņu?
Pie baznicas roku deva,
Ganôs siera gabaliņu.
14787-0
Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labaka nedabusi;
Tu, labaka mekledama,
Pate brauksi žagarôs.
28673-0
Pāri bridu raudadama
Par sarkanu āboliņu:
Nav ābola pļāvejiņa,
Ne telišu ēdejiņu.
13730-26
Kur tu jāsi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Jāš' māsiņas aplūkot,
Kà dzīvoja tautiņâs.
Vēl pār lauku nepārjāju
Nozviedzàs kumeliņš;
Vēl pie vārtiem nepiejāju,
Tek māsiņa raudadama,
Tek māsiņa raudadama,
Asariņas slaucidama.
Cel, māsiņa, plaši vārtus,
Lai tek rikšus kumeliņš.
Nāc ārâ, znota šķelmi,
Kam māsiņu raudinaji?
Kam māsiņu raudinaji,
Kam tik grūti maldinaji?
Mani nagi, tavi mati,
Mans tērauda zobentiņš!
29300-0
Migla, migla, rasa, rasa,
Ta man laba nedarija;
Rasâ manas kājas mirka,
Migla lija vaiņagâ.
9617-2
Es ar savu bāleliņu
Droši varu saderèt:
Kritìs manis vainadziņis,
Šâi tiesâ nekritìs;
Kritìs pāri par robežu
Cita kunga tiesiņâ.
25808-0
Nāc, Dieviņi, pats apraugi,
Kāda mana dzīvošana:
Uz kalniņa mājas manas,
Purvâ govu laidariņš.
23114-0
Vaj, tautiet, tev nav kauna,
Mana pūra vaicajot?
Man bij sagšas, man palagi,
Tev tie pliki gultas stabi.
11368-3
Tec garam(i), kumeliņi,
Gar zīļotu mātes meitu;
Tec tai klātu, ta man mīl,
Ar pakulu snāteniti.
14133-0
Tīru slauku brāļa namu,
Tīru brāļa istabiņu:
Manis dēļi viesi nāca
I zinami, nezinami.
«23456»
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 51 - 60 no 61
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī