SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu rūjiena
Rezultāti: 51 - 60 no 241
Meklēt vēl
12437-0
Vaj liedena priede auga
Degošâ siliņâ?
Vaj liedens tēva dēls
Tāļam gāja sievas ņemt?
Sliņķis, laiskis tāļam gāja,
Tas tūlama nedabuja.
14469-1
Še, suniti, kviešu maize,
Nerej manus preceniekus;
Ja redz' manus preceniekus,
Lec par sētu kaņepês.
14132-2
Suņi rej, viesi nāk,
Bēdz, meitiņa, kambarî,
Sukà savus gaŗus matus,
Apglaud savus sārtus vaigus.
13250-4
Divi dienas mežâ gāju,
Neka labu nedabuj';
Nu vēl iešu trešâ dienâ,
Dabūš' mellu kumeliņ'.
Uzkāpišu mugurâ,
Uzjājišu augstu kalnu.
No ta kalna nojājišu,
Iejājišu smukâ birzî;
No tàs birzes izjājišu,
Nogriezišu šautru šaujiņ',
Iztrūks ciema suniņi,
Iztek tur trīs skaistas meitas.
Divi mani pašu ņēme,
Viena manu kumeliņ'.
Kumeliņu stallî vede,
Mani pašu istabâ;
Kumeliņam auzas silê,
Man piecēle liepas galdu;
Uzklāj baltu galdautiņ',
Uztais' manim siena vietu,
Lūdze mani, lai es guļu.
Guledamis nolūkaju,
Ko dar ciema meitiņas.
Viena šue, otra ade,
Treša tine zīžu diegus,
Cetorta jaunaka,
Ta cūciņas ēdinaj'.
Dod man, māmiņ, to meitiņu,
Kas cūciņas ēdinaj'.
Ja nedosi to meitiņ',
Miriš' meitas bēdiņâs.
Kur jūs mani racisiet?
Racìs rožu dārziņâ
Apakš rožu saknitèm.
Tur uzauge zelta rozes
Mana kapa galiņâ.
Atjāj divi Dieva dēli,
Nolauz' divi zariņus.
Aiznes Māŗas baznīcâ,
Pušķo Māŗas altariti.
Saka Māŗa sieredama:
Ta puiša dvēselite,
Meitas bēdâs nomirusi.
28421-3
Dod, māmiņ, pulkâ mani,
Pulkâ laba dzīvošana;
Pulkâ ēdu, pulkâ dzēru,
Pulkâ darbu padariju.
15306-0
Gan ar' skaista es uzaugu,
Gan ar' daiļi iznesos;
Nu pievīle nelietits,
Kumeļâ sēdedams.
26454-3
Kājiņàm Dievu lūdzu,
Ne tautieša kumeļam:
Kamēr sliņķis zirgu jūdza,
Es par puru bāliņôs.
32823-0
Dievs dod mūsu kundziņam
Sirmu galvu nodzīvot,
Tas dod mūsu meitiņàm
Noputejšu alu dzert.
20354-0
Tev, Jūlit, nevajaga
Ciemâ iet ugunî:
Tev pašai uguns stāv
Tavu vaigu galiņâ.
9407-4
Bālins man zīdu pirka,
Pus bij zelta, pus sidraba.
Pirc, bālin, tīra zelta,
Prajam iešu, nedzīvošu.
«23456789101112»
Meklēja pagastu rūjiena
Rezultāti: 51 - 60 no 241
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī