SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu beļava
Rezultāti: 51 - 60 no 108
Meklēt vēl
23091-0
Tautiets, mani precedams,
Dzīràs manas kājas aut;
Gan tu, šķelmi, dzīvodams,
Ne aukliņu nenovīsi.
23479-6
Meitu māte ceļu gāja,
Dzirnav' puse mugurâ,
Mekledama dēlu mātes,
Otras puses dzirnavàm.
33791-3
Kalabad šovakar
Tik sarkani mežu gali?
Šovakar mīļa Saule
Zīda kleitu vēdinaja.
10082-8
Nieki, nieki, tautu dēls,
Ko mēs mazi runajàm:
Tu soliji mani ņemt,
Pirkt man zelta gredzentiņu.
Ne tu ņēmi, ne paņēmi,
Ne nopirki gredzentiņu.
32570-10
Man' bāliņa pagalmâ
Trīs sidraba ceriņi.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ bēri kumeliņi,
Trešajâ ezerâ
Bāleliņi mazgajàs.
Jaunas meitas garam gāja,
Asariņas slaucidamas.
32004-8
No tālienes es pazinu
Sav' brāliti līgojam:
Piecas puķes pie cepures,
Sešas zvaigznes pie zobena.
No cepures gaisma ausa,
No zobena saule lēca,
No kumeļa iemauktiem
Rīta zvaigzne ar vakara,
No ta paša jājejiņa
Mēnestiņis izrieteja.
21071-0
Sudrabiņa galis dzied
Dzintariņa kalniņâ;
Nakti koši padziedaja,
Lai neklīstu tautiņâs.
29793-0
Ko tas man laba dara
Dūkanbēris kumeliņš?
Apēd manas tīras auzas,
Rausta stangu iemauktiņus,
Rausta stangu iemauktiņus,
Dauza kaltas kamaniņas,
Dauza kaltas kamaniņas,
Tramda manu līgaviņu.
9352-0
Apkārt kalnu ar līkumu
Tautu dēlu pavadiju.
Ja, ļautiņi, redzejat,
Nesakat māmiņai.
32559-0
Ņem, Jāniti, augstu zirgu,
Apjāj manu tīrumiņu,
Cel asniņu augstumâ,
Min zāliti zemumâ.
«234567891011»
Meklēja pagastu beļava
Rezultāti: 51 - 60 no 108
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī