SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 41 - 50 no 87
Meklēt vēl
738-0
Kliedza vīri, zviedza zirgi,
Dieviņš jāja pieguļâ;
Dziedaj' meitas, māva govis,
Māra laida ābulâ.
11665-0
Bij tai meitu māmiņai
Visdaiļaki izvesties,
Bij dažam puisišam
Cepur ņemti šaujiņâ.
23332-5
Vīra māte bēdajàs,
Maz manâ pūriņâ.
Nebēdajies, vīra māte,
Tava tiesa nezudìs:
Trim kārtàm ievas strenga
Mana pūra dibenâ,
To dabùs vīra māte
Par dēliņa auklešanu.
31971-7
Visi veci kara vīri
Uz ezera lēģerî;
Ledus gāja briku braku.
Zobentiņi ķiuku ķauku.
34040-0
Dabuj' vienu brūnu pupu,
Iestādiju kalniņâ,
Iestādiju kalniņâ
Pašâ kalna galiņâ.
Ta izauga liela gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa tiem pupas zariņim.
Tur satiku Dieva dēlu
Kumeliņu seglojam.
Labrīt, labrīt, Dieva dēls!
Vaj redzeji tēv' ar māti?
- Tēvs ar māti Vāczemê
Dēliņam kāzas dzer.
- Labrīt, labrīt, tēvs ar māti!
Kam man' mazu atstājiet?
- Ņem, dēliņ, gudru galvu,
Veca vīra padomiņu,
Kaldin' asu zobeniņu
Deviņiem žuburiem.
- Kur tas tāds kalejiņš,
Kas to tādu kaldinàs?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Es nocirtu Prūšam galvu
Ar to asu zobeniņu.
Prūšu meitas gauži raud,
Galviņâ lūkodamas.
"Še guļ manis arajiņis,
Mans maizites devejiņš!"
35355-0
Pisies, veci, ko tu gaidi?
Neplēs manus lindraciņus;
Atnāks nāve, nokaus tevi,
Paliks' peķam parādâ.
35430-0
Rudzu riju izrungaju,
Pipel' stāvu slaistijàs;
Ko, peķiti, tu lielies?
Tev liniši nemīstiti.
35784-1
Kadēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citas meitas tupu slauca,
Es nevaru pieliekties.
- Kadēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citas meitas stāvu mīza,
Es tik tupu čurinaju.
- Kadēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citàm meitàm kronis galvâ,
Man tas kronis kājstarpâ.
30263-0
Ar mušiņu arti gāju,
Smilgâ cirtu lemestiņu.
Kāds lopiņis man aramis,
Kāda koka lemestiņa?
7687-0
Kultu, maltu, ļaudaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tev tiks mana tēva māja,
Kas manai māsiņai?
«123456789»
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 41 - 50 no 87
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī