SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 24a
Rezultāti: 41 - 50 no 101
Meklēt vēl
17638-1
Gauja, Gauja, ne upite
Māsiņai celiņâ;
Zviedz kumeļš, raudaj' pati,
Pāri tikt nevareja.
490-3
Kas tas tāds, kas tur dzied
Pie upites palejâ?
Tas ir mūsu bāleliņš,
Kumeliņus ganidams.
10089-0
Kurš puisitis mani ņēma,
Lai vij asu pātadziņu;
Es jau pate linus došu,
Pātadziņu vīdinàt.
31087-0
Kas kaiš man nedzīvot
Pie bagata saimenieka:
Taukiem vāra rudzu putru,
Kāšiem grieza linu kreklus.
12529-0
Es puisiti mīļi guldu,
Viņš tik mīļi neguleja;
Ar sagšàm pašu sedzu,
Kājas tinu lindrakôs.
15949-0
Melnits mans kumeliņš
Kà ūdens vabulits.
To es došu māsiņai
Svētdien braukt baznicâ.
7640-0
Gulèt gribu, miedziņš nāca,
Māmiņ' vaļas man nelaida.
Saka māte nelaizdama:
Aiz vārtiem precenieki,
Aiz vārtiem precenieki,
Vaj pūriņš piedarits?
2765-0
Bērziņš meitas aicinaja:
Nākat, meitas, slotas griezt;
Griežat, meitas, pazarites,
Negriežat galotnites,
Lai paliek galotnite,
Kur putnam uzmesties.
30676-0
Nāc ārâ, nāc ārâ,
Kas mežâ brīkšķinaja!
Vaj bij briedis, vaj bij lācis,
Vaj nelieša tēva dēls?
13174-0
Visi saka, visi saka:
Veca, veca ta meitiņa!
Nav meitiņa pieauguse,
Jau par vecu daudzinaja.
«12345678910»
Meklēja avotu 24a
Rezultāti: 41 - 50 no 101
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī