SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju saul��ts a.
Rezultāti: 41 - 50 no 7731
Meklēt vēl
16773-3
Ko lielies tu, meitiņa,
Pilns pūriņis klētiņâ;
Kad pacēla pūra vāku,
Zaķis ļipu kustinaja.
34967-0
Māte, māte, valdi meitu,
Meita liela nebēdniece:
Kuilim pautus appuškoja
Ar ozola lapiņàm.
3944-3
Es apsēdu raudadama
Mātes kapa maliņâ.
Celies, mana māmuļite,
Es pacelšu veleniņu;
Es tev teikšu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Pliķi cirta, matus plūca,
Kājàm spēra pabeņķê.
400-5
Kas ta tāda dziedataja
Zaļâ bērzu ataugâ?
Ta ir mana brāļa sieva
Dzelteniem matiņiem.
1330-0
Es savai pāditei
Oša loku liedinašu,
Oša loku liedinašu,
Vaska grožus risinašu.
33640-4
Seši mazi bundzenieki
Jāj pa ceļu bungodami,
Visiem sešiem sirmi zirgi,
Galvâ cauņa cepurite.
Visi seši sajājuši
Istabiņas galiņâ.
Divi teica:esi mana!
Divi liedza:tas nav tiesa!
Divi,mani saķēruši,
Zelta rotu dāvinaja.
Kur es likšu zelta rotu,
Tāda maza meitenite?
Pārnāks tēvs,prasìs man:
Kur tu ņēmi,kas tev deva?
-Sak':man deva ciema zēni,
Mani mazu mīledami,
Mani mazu mīledami,
Sevim lielu audzedami.
17133-0
Man bij kalts kumeliņš,
Priekšâ tēraud' pakaviņas,
Priekšâ tēraud' pakaviņas,
Pakaļâ sudrabiņa;
Priekšâ manim guni šķīla,
Pakaļâ atspīdeja.
20797-4
Ciemiņam slinki puiši,
Gul kà pekas ceļmalâ.
Gaŗam gāju, nemod'naju,
Viņiem kauna nedariju.
20644-0
Sen dzirdeju, nu redzeju
To diženu tēva dēlu:
Suņi biksas noplēsuši,
Ciema sētas lēkajot;
Cūkas matus izsukajšas,
Gulot krogus pasliegsnê.
13646-24
Viena pate māsa auga
Deviņôs bāliņôs,
Ik rītiņu ritinaja
Pa pūram tīrus rudzus.
Devitâ rītiņâ
Nedzird mūsu malejiņu.
Ej, memmiņ, kambarî,
Apraug mūsu malejiņu.
Iznāk māte no kambara,
Asariņas slaucidama.
-Auniet kājas, triniet piešus,
Seglojiet kumeliņus,
Seglojiet kumeliņus,
Dzenaities pēc māsiņas!
Jāsim, brāļi, simtu jūdžu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Nojājam simtu jūdžu,
Tur bij trīs muzikanti.
Ai, mīļie muzikanti,
Ko tik koši spēlejiet?
-Spēlejam tai māsai,
Ko šodien garam veda.
Jāsim, brāļi, otru simtu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Nojājam otru simtu,
Tur bij trīs kokletaji.
Ai, mīļie kokletaji,
Ko tik koši koklejiet?
-Koklejam tai māsai,
Ko šodien garam veda.
-Jāsim, brāļi, trešo simtu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Uzjājam lielu ciemu,
Tur bij trīs kokletaji.
Ai, mīļie kokletaji,
Kam tik koši koklejat?
-Koklejam tai māsai,
Kam noņēma vainadziņu.
-Iekšâ vis neiesim,
Kamēr nāks nama tēvs,
Iznāk pats nama tēvs,
Sāk mūs visus sveicinàt:
-Ai, mīļie jauni kungi,
Ko teitan meklejiet?
-Meklejami mūs' māsiņu,
Kam noņēma vainadziņu.
-Kāpiet, kungi, no zirgiem,
Lūdzu pašus istabâ.
Ved kumeļus stallitî,
Ber auziņas silitê.
Ved mūs pašus istabâ,
Sēdin' galda galiņâ,
Sēdin' galda galiņâ,
Ceļ priekšâ vīn' un medu.
Mēs tamēr neēdam,
Kamēr māsu redzesim.
Iznāk mūsu īsta māsa
No kambara raudadama
Lielôs zīžu nēzdogôs,
Rakstu mici galviņâ.
-Mani mīļi bāleniņi,
Es nevaru līdzi iet:
Te man ņēma vainadziņu,
Te uzlika rakstu mici.
-Dzersim, brāļi, veselibas
Mīļajai māsiņai,
Lai dzīvo simtu gadu
Ar tautieti tēva dēlu!
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju saul��ts a.
Rezultāti: 41 - 50 no 7731
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī