SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju saržants j
Rezultāti: 41 - 50 no 260
Meklēt vēl
11163-0
Es redzeju sav' sirsniņu
Sēžam galda galiņê;
Redz actiņas, sāp sirsniņa,
Nedrīksteju bildinàt.
18052-0
Cielaviņa tiltu tek,
Tilta grodus skaitidama;
Ej, māsiņa, tautiņâs,
Izskait' savus bāleliņus.
19312-0
Kà Dievôs pataupiju
Pērno salmu kauģeliti;
To pacēlu panākstiem
Pirmajâ maltitê.
20648-1
Es jums saku, zirgu puiši,
Zirgu deķus glabajet:
Īstei brūtes māsiņei
Nava krekla apakšiņas.
13276-1
Kur tu jāsi, smuks puisiti,
Tumsâ sebu vakarâ?
Jāj pie manim, smuks puisiti,
Es tev došu nakts mājiņ',
Es tev došu nakts mājiņu,
Tīras auzas kumeļam,
Tīras auzas kumeļami,
Pašam gultu pataisišu,
Pašam gultu pataisišu
Mīkstiem dūnu spilveniem,
Mīkstiem dūnu spilveniem,
Smalkiem slēžu palagiem,
Smalkiem slēžu palagiemi,
Ar raibaju rožu deķi,
Ar raibaju rožu deķi,
Pate iešu klātgulèt.-
No rītiņa cēlušies,
Abi divi gaužam raud:
Vienam žēl projam jāt,
Otram žēl še palikt.
16089-2
Sēd', māsiņa, kur tev tīk,
Savê tēva istabê:
Sēd' beņķê, sēd' krēslê,
Sēdi galda galiņê.
26819-1
Ak, tu tautu netikliti,
Bij man tavas kājas aut?
Es neāvu tēvam kājas,
Kas mazai maizi deva.
11809-4
Liepit auga ar ozolu,
Abi divi lielijàs;
Vienam bija zīļu cimdi,
Otram mēļu villainite.
19199-0
Atbrauca NN
Ar abras vēderu,
Apēda māmiņai
Trīs cepļi maizes.
17202-0
Tautu dēls man atsūta
Tapinatu kumeliņu;
Vaj manê pūriņê
Tapinatas villainites?
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju saržants j
Rezultāti: 41 - 50 no 260
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī