SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju matisons j
Rezultāti: 41 - 50 no 376
Meklēt vēl
13646-25
Viena pati man māsiņa,
Pūru mala rītiņâ.
Dzirnav's rīb, milni klaudz,
Tautas nāca klusiņàm.
Ienāk māte istabâ,
Sav' galviņu saņēmusi:
Aunies, dēliņ, zābakôs,
Dzenies pakaļ māsiņai,
Dzenies pakaļ māsiņai
Pa vizuļu birumiem!
Simtu jūdzu nodzinies,
Ieraug' pieci spēlmaniši.
Mani mīļi spēlmaniši,
Ko jūs šeitan spēlejiet?
-Spēlejam priekš tàs meitas,
Ko šorīt garam veda.
Otru simtu nodzinies,
Ieraug' vienu lielu ciemu.
Iznāk trīs jauni kungi,
Ieved mani istabâ,
Ieved mani istabâ,
Kumeliņu stallitî.
Paceļ manim liepu krēslu,
Uzliek Dieva mielastiņu,
Liek man ēst, liek man dzert,
Liek modrigi padzīvot.
Ne es ēdu, ne es dzēru,
Apkārt vien skatijos.
Es ieraugu sav' māsiņu
Jau miciti galviņâ.
Māsiņ zelta drostalit,
Vaj varesi līdzi nākt?
-Brālit putu gabaliņ,
Es nevaru ta darìt.
11270-8
Teci, mana līgaviņa,
Šo rudeni kājiņàm;
Ja Dievs dos, citu gadu
Tevi viegli vizinašu.
16214-1
Atveriet man vārtiņus,
Lai sateki kumeliņi;
Nele jūsu zemit' ņemšu,
Tikai nakti pārgulešu.
27026-0
Mana sieva, gaigalite,
Ta bij laba saimeniece:
Ik rītiņa krodziņâ,
Rudzu kule mugurâ.
11562-0
Vīksnes koka loku lieču,
Sētâ laižu līkumiņu ?;
Saimenieka meitu ņēmu,
Asu viju pātadziņu.
22301-0
Pienenite dārziņâ,
Sveķenite pļaviņâ;
Kalponite tautiņâs,
Mātes meita sētiņâ.
608-0
Ai, kundziņ, ai, kundziņ,
Tu mūs grūti vārdzinaji!
Tevi pelsim dziedadami,
Tevi pelsim runadami.
32842-2
Paldies saku Jāņa mātei,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva ēsti, deva dzerti,
Deva siera gabaliņu.
Nākš' atkal citu gadu
Šito durvu klabinàt.
13730-15
Kur tu iesi, bāleniņ,
Baltas kājas audamies?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atnes munas santa bikses.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu santa bikses?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atnes mun baltu kreklu.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu baltu kreklu?
- Ej, māsiņa, nevaica,
Atnes manu tūka vesti.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu tūka vesti?
- Ej, māsiņa, nevaica,
Atnes munus brūnus svārkus.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu brūnus svārkus?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atens munu zīda jostu.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu zīda jostu?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atnes munus iemautiņus.
- Kur tu iesi, bāleniņ,
Es atnešu iemautiņus?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atved munu kumeliņu.
- Kur tu jāsi, bāleniņ,
Es atvežu kumeliņu?
- Ej, māsiņa, nevaicà,
Atnes mun liepas seglus.
- Kur tu jāsi, bāleniņ,
Liepas aeglus seglodams?
- Jāš' māsiņas apraudzìt,
Dzirdu tautas nicinàm.
Ne pie vārtu nedajāju,
Tek māsiņa raudadama.
Ej, māsiņa, griez celiņu,
Lai es jāju sētiņâ.
Znotiņ šķelmi, nāc ārâ,
Kam māsiņa gauži raud?
Vaj tu ēdi nesamaltu,
Vaj valkaji nebalotu?
Kam māsiņu nicinaji
Svešu ļaužu sētiņâ?
Munas rokas, tava galva,
Muns asais zobentiņš!
17603-3
Šķiramies nu, brāliši,
Iz jaukàm valodàm;
Jau zemite līcin līka,
Kājas mirka asarâs.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju matisons j
Rezultāti: 41 - 50 no 376
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī