SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju bērziņu l
Rezultāti: 41 - 50 no 320
Meklēt vēl
27134-1
IrbitèM valgu taisu
Sīkâ kārklu krūmiņâ.
Va ta tevi vells iedzina,
Mana paša līgaviņa!
28525-0
Es redzeju vecu vecu
Pa vecaini staigajam.
Vaj tas bija miežu jumis
Dzelteniem zābakiem?
32549-0
Kas tos rudzus novārtija
Pašâ Jāņu vakarâ?
Jāņa bērni novārtijši,
Pašu Jāni meklēdami.
34234-0
Krāši dziedej' Ropažnieki
Zaķuraga krodziņâ;
Melnas ogles vezmiņâ,
Balta nauda maciņâ.
21021-0
Protu, protu, redzu, redzu,
Nemīl mani dēlu māte:
Būtu mani mīlejuse,
Būt' gājuse klāt sēdèt,
Būt' gājuse klāt sēdèt,
Būt' devuse brandavina.
13250-30
Līgo laiva uz ūdeņa,
Uz araja meitiņàm;
Arajam skaistas meitas,
Zēģlišu audejiņas.
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetinaja;
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas to zīdu šķetinaja;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasieti,
Bēdiņâs nomirušu?
-Tur mēs tevi glabasim,
Skaistâ rožu dārziņâ,
Skaistâ rožu dārziņâ
Apakš rožu saknitèm.
Tur uzauga kupla roze
Deviņàmi galotnèm.
Tur sanāca svētu rītu
Jaunas meitas puškķoties.
Laužat, meitas, ko lauzdamas,
Galotniti nelaužat.
Nolauž pašu galotniti,
Ietin zīdes nēzdogâ,
Ietin zīdes nēzdogâ,
Ienes Māŗas baznicâ.
Māŗa prasa raudadama:
Kur, meitiņa, tādu ņēmi?
Rìgâ pirku,naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Kam jūs, meitas, melojiet.
Ta ir puiša dvēselite,
Ta ir puiša dvēselite,
Bēdiņâs nomiruša.
15799-2
Es uzkāpu kalniņâ,
Dzirdu ļaudis runajot,
Dzirdu ļaudis runajot,
Ka man brūte atsakot.
Eim' stallî, segloj' zirgu,
Jāšu tīši apraudzìt.
Kad nojāju, tad atradu
Sēžam viņu klēts durvîs,
Sēžam viņu klēts durvîs,
Gaŗus matus ķemmejot,
Gaŗus matus ķemmejot,
Baltas rokas mazgajot.
Sniedzu rokas, devu mutes,
Saucu savu līgaviņu.
Ne ta sniedza savas rokas,
Ne vārdiņa nesacija.
Ko domà, vīzdegune,
Vaj es citas nedabušu?
Gan būs māte, kas dos meitas,
Kas māk meitas audzinàt.
15507-7
Silâi priedi padzeneju,
Lai aug mana padzeneta;
Ciemâ meitu nolūkavu,
Lai aug mana nolūkata.
32351-0
Visu gadu Jāni gaidu,
Nevareju sagaidìt;
Nu es viņu sagaidiju
Pašâ Jāņu vakarâ.
33066-0
Piesēju Jāniti
Pie vārtu staba;
Atnāca Pēteris,
Palaida vaļâ.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju bērziņu l
Rezultāti: 41 - 50 no 320
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī