SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 31 - 40 no 61
Meklēt vēl
26476-1
Tāļu tautas tālinaja
Manus baltus bāleliņus.
Par tāļumu nava tāļu,
Jūdziet labu kumeliņu.
18993-3
Tilti rīb, tautas jāj,
Nejāj mani bāleliņi;
Kad jās mani bāleliņi,
Skanès zelta iemauktiņi.
2803-4
Viņpus upes kalniņâ
Rindâ auga ozoliņi;
Pretim auga liepu rinda,
Kas ozolus kaitinaja.
32552-0
Labvakar, Jāņu tēvs,
Sedlo savu sirmu zirgu,
Apjāj rudzus, apjāj miežus,
Apjāj visus tīrumiņus,
Lai aug rudzi, lai aug mieži,
Lai aug visa labībiņa.
588-0
Dzied', māsiņa, ar tautàm,
Es ar tautu zeltenèm:
Tev, māsiņa, tautas mīl,
Man mīl tautu zeltenites.
33738-2
Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug:
Tur Saulite noiedama
Ik vakarus gauži raud.
14056-10
Kur, gailiti, tu tecesi
Vaskainàmi kājiņàm?
-Es tecešu meitas celt(i),
Meitàm jāja precinieki.
31703-0
Sak' bāliņis stāvedamis:
Nu nāk kungu darbiniece!
Labak kungu darbiniece,
Ne nelieša līgaviņa.
463-1
Gavilè, tautu meita,
Ja māk' labi gavilèt:
Mani balti bāleliņi
Aiz kalniņa klausijàs.
14363-3
Ganidama izganiju
Triju līču āboliņu
Gaididama sagaidiju
Triju tautu preciniekus.
Sajaj tautas, sarībina.
Es guleju dienvidû.
Ne man bija galva glauzta,
Ne istaba izslaucita
Trīs māsiņas, brāļu sievas,
Slēpa manu lielu kaunu:
Viena manim galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Vecakâ brāļa sieva,
Ta saņēma svešus viesus.
Pavaicaja sveši vieši:
Kur ta pate brāļu māsa?
"Brāļu māsa kreklus šuj,
Pie ozola mēridama.
To vārdiņu vien sacija:
Dabuš' puiku kà ozolu!"
«123456»
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 31 - 40 no 61
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī