SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 31 - 40 no 254
Meklēt vēl
30684-4
Ozoliņa laivu taisu,
Abi gali apzeltoti;
Ne jūrê neiegāju,
Kad atspīde Vāczemê.
34011-0
Svīde, svīde, duse, duse
Dieva dēla kumeliņš.
Kà nesvīde, kà neduse,
Saules meita kamanâs.
27523-0
Kur, Anniņa, tu teceji
Ar uguns vāceliti?
-Aizmigusi Veļu māte,
Izdzisusi uguntiņ'.
33770-0
Divi dienas mežâ gāju,
It nenieka neredzeju;
Kad es gāju trešâ dienâ,
Ieraug' zelta ozoliņ'.
Pie ta zelta ozoliņa
Sudrabiņa upe tek;
Tàs upites maliņâ
Dieva dēli pirti taisa.
Tur Saulite pērties gāja
Ar visàm jupravàm.
Dieva dēli garu lēja (meta),
Zābakôs stāvedami.
27632-6
Zied rozite, magonite
Uz tiem kapu kalniņiem;
Tur guļ brāls dravinieks,
Tur māsiņa rakstitaja.
14860-0
Augsti mani vaiņadziņi,
Zemi ļaudis zadinaj'.
Lai stāv mani vaiņadziņi,
Kamēr augstus sagaidij'.
9762-2
Es neietu Vidzemê,
Ne ar naudu noberama:
Vidzemê grūti kungi,
Kà sprūdziņi arajiņi.
31931-0
Arajam vietu taisa,
Kas taisija zaldatam?
Zaldats gul uz akmiņa,
Sīkas bruņas pagalvâ.
31750-3
Palīdziet, labi ļaudis,
Brīnumiem brīnoties:
Akmens stāv uz ūdeņa,
Smilga grima dibenâ.
28418-0
Dod, Dieviņ, šodien saules,
Šodien saules vajadzej',
Šodien mūsu brāleliņi
Talku tur' tīrumâ.
«1234567891011»
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 31 - 40 no 254
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī