SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 31 - 40 no 85
Meklēt vēl
35424-0
Rītu, rītu, ne šodien
Būs muižâ liela tiesa:
Staļļa puisis, ķēķa meita
Biksitèm samijuši.
29167-2
Gotiņ mana raibaliņa,
Kas tev raibu noraiboja?
Mīļa Māra noraiboja,
Svētu rītu ganidama.
23865-0
Šķitu kuņas i rejot
Avotiņa lejiņâ:
Div' ietaļas dalijàs
Ap ūdeņa vāceliti.
23390-2
Tīri slauku brāļa namu,
Tīri brāļa istabiņu;
Mārša kaisa salmiņiem,
Man kauniņu daridama.
16599-0
Lec, bāliņ, pūriņâ
Ar visiem(i) zābakiem,
Kam nedevi māsiņai
Sīkstu linu tecinàt.
29030-1
Ak, jūs manas raibas govis
Ziedainàmi kājiņàm,
Pate kāpi kalniņâ,
Ziedi birs lejiņâ.
33773-6
Ko tie tēva suņi rēja,
Uz ezera lūkodami?
Divi sirmi kumeliņi
No ezera izpeldeja;
Vienam bija zelta sedli,
Otram Saules iemauktiņi.
Kam tie zelta sedli bija,
Tam es kāpu mugurâ;
Kam tie Saules iemauktiņi,
To pie rokas pavadaju.
Tie neēda pura zāles,
Nedzēr' pura ūdentiņa,
Tiem vajdzeja tīru auzu,
Saulê pļauta āboliņa,
Saulê pļauta āboliņa,
Aukst' avota ūdentiņa.
Tautu meitas, atnesat
Saulê pļautu āboliņu,
Saulê pļautu āboliņu,
Tīr' avota ūdentiņu.
13257-2
Pieci gadi darbôs braucu,
Pieci lūša kažociņi.
Kad es gāju sievas ņemt,
Visus vilku mugurâ.
Sasprēdzeju kumeliņu,
Jāj' pret meitu māmuliņu
Jāj pret meitu māmuliņu,
Kà saulite margodama.
Ieraug' meitu māmuliņa:
Redz, kur mans znotiņš jāj!
Dzird meitiņa tos vārdiņus,
Ietek rožu dārziņâ.
Novijuse rožu kroni,
Tek pret mani raudadama.
Neraud, mana sirdspuķite,
Tūliņ līdzi nevedišu;
Ceturtdienu še es būšu,
Tad vairs tevis neatstāšu.
32004-1
Es pazinu sav' bāliņu
Kara vidû līgojot:
Pieci puški cepurê,
Sešas zvaigznes zobenâ.
No cepures gaisma ausa,
No zobena saule lēca,
No kumeļa iemauktiem
Mēnesnica ritinaja.
31987-0
Es, karâ aiziedams,
No bērziņa kūju griezu.
Atpakaļ atskatos,
Kas par mani gauži raud.
Tēvs, māmiņa gauži raud,
Vēl gaužaki līgaviņa.
Tēv' ar māti klusinaju,
Līgaviņas nevareju.
«123456789»
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 31 - 40 no 85
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī