SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 65a
Rezultāti: 31 - 40 no 58
Meklēt vēl
34040-0
Dabuj' vienu brūnu pupu,
Iestādiju kalniņâ,
Iestādiju kalniņâ
Pašâ kalna galiņâ.
Ta izauga liela gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa tiem pupas zariņim.
Tur satiku Dieva dēlu
Kumeliņu seglojam.
Labrīt, labrīt, Dieva dēls!
Vaj redzeji tēv' ar māti?
- Tēvs ar māti Vāczemê
Dēliņam kāzas dzer.
- Labrīt, labrīt, tēvs ar māti!
Kam man' mazu atstājiet?
- Ņem, dēliņ, gudru galvu,
Veca vīra padomiņu,
Kaldin' asu zobeniņu
Deviņiem žuburiem.
- Kur tas tāds kalejiņš,
Kas to tādu kaldinàs?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Es nocirtu Prūšam galvu
Ar to asu zobeniņu.
Prūšu meitas gauži raud,
Galviņâ lūkodamas.
"Še guļ manis arajiņis,
Mans maizites devejiņš!"
30263-0
Ar mušiņu arti gāju,
Smilgâ cirtu lemestiņu.
Kāds lopiņis man aramis,
Kāda koka lemestiņa?
7687-0
Kultu, maltu, ļaudaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tev tiks mana tēva māja,
Kas manai māsiņai?
13077-2
Mūs' nāburga tīrumiņš
Kriķiem balts noziedeja;
Mūs' nāburga veci puiši
Kriķu putras ēdajiņi.
8402-8
Es jau būtu pērnrudeni
Tēva dēla ļaudaviņa;
Dievs sodija Braslav's Trīnu,
Ta jau mani nosmādeja,
Ta jau mani nosmādeja,
Ka es resnu dziju vērpu.
Klusu, plukšķi, valdi muti,
Gan vālite līdzinàs.
31933-2
Apzeltita zīle dzied
Staļļa spāres galiņâ.
Ej, māsiņa, pavaica,
Kādu ziņu zīle dzied.
-Zīle dzied tādu ziņu,
Mūs brāļam karâ iet.
-Ej, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedadama appuško,
Raudadama galvâ liek.
-Raudi māsiņ, vaj neraudi,
Tu vairs manis neredzesi.-
Par deviņi vasariņi
Ievu ziedu laiciņâ,
Kumeliņis vien atnāca,
Pie vārtiem nozviedzàs.
Iznāk divas jaunas māsas,
Zīdautiņus rakstidamas,
Iznāk veca māmuliņa,
Asariņas slaucidama.
Pavaicaja kumeļam,
Kur palika jājejiņš.
Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Kur asins straumes skrien,
Kur asins straumes skrien,
Kur plintēm namus slien,
Kur plintēm namus slien,
Kur zobenu sētu pin.
31149-3
Mēs būt' paši nāburdziņi
Mutitèmi devušies,
Tava cūka, mana kaza,
Tie ienaida cēlajiņi:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
13146-0
Vecais āzis struņķi krimta,
Abi kāji atspēries;
Vecais puisis meitu glauda
Ar abàm rociņàm.
13363-1
Brāļi māsu ieslēguši
Priežu baļķu klētiņâ.
Slēdzat, brāļi, kur slēgdami,
Ārâ ņemšu vakarâ.
30032-1
Vilks uz manu kumeliņu
Paegļôs lūkojàs;
Vilkam devu zvina lodi,
Jāj' mājâs kumeliņu.
«123456»
Meklēja avotu 65a
Rezultāti: 31 - 40 no 58
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī