SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 264g
Rezultāti: 31 - 40 no 148
Meklēt vēl
20797-4
Ciemiņam slinki puiši,
Gul kà pekas ceļmalâ.
Gaŗam gāju, nemod'naju,
Viņiem kauna nedariju.
13646-24
Viena pate māsa auga
Deviņôs bāliņôs,
Ik rītiņu ritinaja
Pa pūram tīrus rudzus.
Devitâ rītiņâ
Nedzird mūsu malejiņu.
Ej, memmiņ, kambarî,
Apraug mūsu malejiņu.
Iznāk māte no kambara,
Asariņas slaucidama.
-Auniet kājas, triniet piešus,
Seglojiet kumeliņus,
Seglojiet kumeliņus,
Dzenaities pēc māsiņas!
Jāsim, brāļi, simtu jūdžu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Nojājam simtu jūdžu,
Tur bij trīs muzikanti.
Ai, mīļie muzikanti,
Ko tik koši spēlejiet?
-Spēlejam tai māsai,
Ko šodien garam veda.
Jāsim, brāļi, otru simtu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Nojājam otru simtu,
Tur bij trīs kokletaji.
Ai, mīļie kokletaji,
Ko tik koši koklejiet?
-Koklejam tai māsai,
Ko šodien garam veda.
-Jāsim, brāļi, trešo simtu,
Tur mēs māsu līdzesim.
Uzjājam lielu ciemu,
Tur bij trīs kokletaji.
Ai, mīļie kokletaji,
Kam tik koši koklejat?
-Koklejam tai māsai,
Kam noņēma vainadziņu.
-Iekšâ vis neiesim,
Kamēr nāks nama tēvs,
Iznāk pats nama tēvs,
Sāk mūs visus sveicinàt:
-Ai, mīļie jauni kungi,
Ko teitan meklejiet?
-Meklejami mūs' māsiņu,
Kam noņēma vainadziņu.
-Kāpiet, kungi, no zirgiem,
Lūdzu pašus istabâ.
Ved kumeļus stallitî,
Ber auziņas silitê.
Ved mūs pašus istabâ,
Sēdin' galda galiņâ,
Sēdin' galda galiņâ,
Ceļ priekšâ vīn' un medu.
Mēs tamēr neēdam,
Kamēr māsu redzesim.
Iznāk mūsu īsta māsa
No kambara raudadama
Lielôs zīžu nēzdogôs,
Rakstu mici galviņâ.
-Mani mīļi bāleniņi,
Es nevaru līdzi iet:
Te man ņēma vainadziņu,
Te uzlika rakstu mici.
-Dzersim, brāļi, veselibas
Mīļajai māsiņai,
Lai dzīvo simtu gadu
Ar tautieti tēva dēlu!
27160-0
Kumeliņis zilsaritis
Neēd auzas nesijatas;
Sieviņ' mana zilacite
Neēd miežu baltu maizi.
Cep, sieviņa, pelu maizi,
Kamēr aug kvieši, rudzi,
Kad izauga kvieši, rudzi,
Cep maiziti sījadama.
20453-6
Lepnis, lepnis tautu dēls,
Viena pate cepurite;
Ta tēvam baznicâ,
Ta dēlam krodziņâ.
11281-3
Man jaunam puisenam,
Trejas domas vasarâ:
Vienas domas, sievu ņemt,
Otras, sievai maizi dot;
Trešàs bija tàs domiņas,
Kà maiziti nopelnìt.
Ēd, sieviņa, pelu maizi,
Līdz izauga mieži, rudzi;
Kad izaugs mieži, rudzi,
Ēd maiziti sijadama,
Ēd maiziti sijadama,
Brauc kumeļu tramdidama.
18510-0
Nu brauca vedeji,
Nu pūta tauri.
Vārtôs pūta,
Pelnôs puteja.
2979-1
Paldies mīļam Dieviņam,
Nu paēdu brokastiņu!
Dievs līdz manàm kājiņàmi
Azaidiņu nopelnìt.
14873-5
Balts buciņis kārklu lieca
Ar abàm kājiņàm;
Tautu dēls mani ķēra
Ar abàm rociņàm.
869-5
Ko tu dziedi, vēža ļipa,
Nieki jauki, ne raženi;
Lai dzied mana māsas meita,
Tai iet jauki, tai raženi.
32472-15
Kuplu dadzi iestādiju
Savâ govu laidarâ,
Lai izbada laumai acis,
Kas stagaja Jāņu nakti.
«1234567891011»
Meklēja avotu 264g
Rezultāti: 31 - 40 no 148
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī