SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 196e
Rezultāti: 31 - 40 no 55
Meklēt vēl
8608-0
Ļaudis mani brūti sauca,
Kur tie mani brūtganiņi?
Vaj ir dzīvi, vaj miruši,
Vaj ķeizara dienastâ?
12915-0
Puisišam brālišam
Div' nelaimes gadiņâ:
Pavasari zirgs nosprāga,
Ruden sievu nedabuja.
26839-1
Es pazinu no tālienes
Sīva vīra līgaviņu:
Noraudatu vaigu gāja,
Nobālušu villainiti.
4893-0
Kad es ņemšu līgaviņu,
Tad es ņemšu sērdieniti:
Sērdienite sav' pūriņu
Līdz malàmi piepildija.
33827-3
Kupla liepa uzauguse
Pašâ Saules takmalâ;
Ik Saulite noiedama,
Tur sudraba jostu kāra.
19857-2
Vecais tēvs, apenitis,
Abi labi kopâ der:
Tēvs apenim mietu mēja,
Apens tēvu dancinaja.
400-4
Kas ta tāda dziedataja
Viņâ meža maliņâ?
Vaj ta bija mūs' māsiņa,
Vaj brāliša līgaviņa?
Ta nebija mūs' māsiņa,
Ta brāliša līgaviņa.
30006-7
Noiet saule, tumšs paliek,
Man nevaid tumsas bail,
Bij manami kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurâ.
30121-0
Kas sakūra uguntiņu
Viņâ meža maliņâ?
To sakūra tautu dēls,
Gaida mani aizejam.
10179-1
Liepu lapa ceļu klāja,
Lai es ietu šoruden.
Ej tu pate, liepu lapa,
Es neiešu šoruden.
«123456»
Meklēja avotu 196e
Rezultāti: 31 - 40 no 55
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī