SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju ports k.
Rezultāti: 31 - 40 no 112
Meklēt vēl
34705-0
Es, uz krogu aiziedama,
Bungàt kūsi, sabungaju,
Lai redzetu šovakar,
Kādi kungi izbradàs.
309-3
Mums divàm māsiņàm
Dziedàt labi savedàs;
Kur būs divi tēva dēli,
Iesim abas ietaļâs.
35691-0
Viena pate Jāņa zāle
Brīžam gulu, brīžam stāvu;
Kad ierauga jaunas meitas,
Stāvu vien slaistijàs.
35757-2
Cauru dienu sienu pļāvu,
Pīzda sķībi sagriezàs.
Dievs to zin, vakarâ
Kas to taisnu iztaisìs?
17744-5
Klausu jaunu, klausu vecu,
Vainadziņu valkajot;
Jaunu, vecu klausidama,
Kļuvu pate sūtitaja.
21798-11
Visi ļaudis to sacija,
Ka es slinka un sirdiga.
Sirdig' biju, neliedzosi,
Visai slinka gan nebiju.
13250-0
Divas dienas mežâ gāju,
Neka laba nedabuju.
Kad izgāju trešo dienu,
Dabuj' vasku ritentiņu.
Par to vasku ritentiņu
Pirku labu kumeliņu.
Nopirc's labu kumeliņu,
Jāju meitas lūkoties.
Jāju dienu, jāju nakti,
Ceļam gala nedabuju.
Tad uzjāju augstu kalnu,
Ieraudziju lielu ciemu.
Sviežu šautru sētmalê,
Satrūkàs ciema suņi.
Iztek trīs zeltenites,
Viena veca māmuliņa,
Ved man' pašu istabâ,
Kumeliņu stallitê.
Dod man ēsti, dod man dzerti,
Liek naksniņu pārgulèt.
Pataisija siena cisas
Timšajâ kaktiņâ.
Noskatiju guledams,
Ko darija zeltenites:
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas zīdiņu šķetereja!
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu žēlabâs.
Kur jūs mani apraksiet,
Žēlabâs nomirušu?
Jaunu meitu dārziņâi
Zem rozišu lapiņàm.
Ik svētdienas jaunas meitas
Atteceja kroņu pīt;
Ik svētdienas baznicâ
Lai zied manis augumiņš,
Lai zied manis augumiņš
Jaunu meitu galviņâ.
6100-6
Saules meita kroņus pina,
Vītolâ(i) sēdedama.
Pin, saulite, dod man vienu,
Man jaiet(i) tautiņâs.
20640-2
Šitie svārki, ta odere,
Tie kopâ nesader;
Tiem svārkiem vajadzeja
Citas jaunas oderites.
32873-1
Eima divi, eima divi,
Līdz trešo dabujam;
Pārkāpuši Daugaviņu,
Ņemsim trešo Dieva dēlu.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju ports k.
Rezultāti: 31 - 40 no 112
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī