SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 21 - 30 no 87
Meklēt vēl
34971-0
Māte, meitu audzedama,
Garu kreklu šūdinaja;
Tautu dēla stīvais diņķis
Cauri dūra ziņģedams.
19742-0
Namiņš kūp, namiņš kūp,
Bāliņš dara alutiņu.
Ik vakara puiši nāca
Salda alus nodzerties.
2221-8
Āziti, buciti, kur liki bārdiņu?
-Pārdevu Krievam, nopirku izkapti.
Ko ta izkapts tev laba (labu) dara?
-Man ta izkapts sieniņu pļauj.
Ko tas sieniņš tev laba (labu) dara?
-Man tas sieniņš telitèm dodams.
Ko tàs telītes tev laba (labu) dara?
-Man tàs telītes pieniņu dod.
Ko tas pieniņš tev laba (labu) dara?
-Man tas pieniņš bērniņiem dodams.
Ko tie bērniņi tev laba (labu) dara?
-Man tie bērniņi cūciņas gana.
Ko tàs cūciņas tev laba (labu) dara?
-Man tàs cūciņas kalniņus rok.
Ko tie kalniņi tev laba (labu) dara?
-Man tie kalniņi miezišus audzè.
Ko tie mieziši tev laba (labu) dara?
-Man tie mieziši alutiņu dod.
Ko tas alutiņš tev laba (labu) dara?
-Man tas alutiņš brāļiem dodams.
Ko tie brāļi tev laba (labu) dara?
-Man tie brāļi karâ iet.
Ko no kara tie atnesa?
-Divas zelta adatiņas.
Kur palika adatiņas?
-Tàs iespraudu cintiņâ.
Kur palika ta cintiņa?
-Ta sadega zil' uguni.
Kur palika zil' uguns?
-To izdzēsa smalks lietiņš.
Kur palika smalks lietiņš?
-Ieteceja upitê (straujupê).
Kur palika ta upite (straujupite)?
-To izdzēra melni vērši.
Kur palika melnie vērši?
-Tie aizgāja garu ceļu.
Kur palika garais ceļš?
-Tas apauga zaļu mauru.
Kur palika zaļais maurs?
-To noēda Dieva zosis.
Kur palika Dieva zosis?
-Tàs aizskrēja augstu mežu.
Kur palika augstais mežs?
-To nolīda Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie uzkāpa debesîs;
Tur tie ēda, tur tie dzēra
Sudrabiņa biķeriem.
34679-0
Es redzeju melnu kraukli
Uz vēdera knāpajam;
Tas nebija melnais krauklis,
Ta bij puiša pipelite.
25934-3
Priedes vie', egles vie',
Kur, māsì, tevi veda;
Es būt' devis bērzu birzi,
Būt' varejsi līdzi vest.
12554-4
Kas to saka, tas nav ties',
Ka pie meitas silta guļa:
Es guleju viņu nakt',
Abas ausis nosaldeju.
11029-2
Vai, meitiņas, vai, māsiņas,
Kur jūs mani redzejat?
Tur jūs mani redzejat,
Brūnu rožu dārziņâ,
Brūnu rožu dārziņâ,
Brūnu zirgu seglojam.
Zīžu segli, zelta kāpšļi,
Zvārgulaiņi iemauktiņi.
Man pašam jājejam
Brūni svārki mugurâ.
Lai tie svārki, ko tie svārki,
Kas tā dārga (grazna) cepurite,
Sudrabiņa cepurite
Dimantiņa lapiņàm.
12543-0
Guli, puisi, ja tev tīk,
Ja netīk, ej projam,
Ne es tevis lūgtin lūgšu,
Ne raudašu pakaļâ.
30794-0
Ko nu, brāļi, darisim,
Ūdens nāk laiviņâ?
Ņemsim šķēres, cirpsim matus,
Bakstisim laivas galu.
32036-0
Kapēc kungi krogus taisa
Liela ceļa maliņâ?
Virsniekiem alu dzert,
Zaldatiem sildities.
«123456789»
Meklēja pagastu valtenberga
Rezultāti: 21 - 30 no 87
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī