SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu kabile
Rezultāti: 21 - 30 no 1223
Meklēt vēl
1520-0
Zīlèm kaisita kūm' istabiņa;
Kur kāju speŗu, tur zīle rit.
5827-2
Apkārt Rìgas pili braucu
Ar mazaju bāleliņu.
Nāc iekšâ, bāleliņi,
Pirc man rožu vaiņadziņu.
Sak' tautietis, stāvedamis:
Pirc, meitiņa, nevalkasi;
Valkàs mana māseciņa,
Ne šķiliņu nemaksajsi.
26773-0
Laba mana līgaviņa,
Labas mātes audzinata:
Iet ta man, kur sūtama,
Klausa manu māmuļiti.
35557-0
Tautiets mani jaunu ņēma,
Solij' pāri nedarìt;
Stiepa mani gaŗumâ,
Vēla mani resnumâ.
18613-1
Kalnê kāpu, jo kalnê,
Pašê kalna galiņê;
Tautâs gāju, jo tautâs,
Pašê tautu sētiņê.
6278-4
Kalniņâ stāvedama,
Lejâ sviedu gredzeniņu.
Ja rit tāļu gredzeniņis,
Tāļu iešu tautiņâs;
Ja rit tuju gredzeniņis,
Neieš' tāļu tautiņâs.
16472-1
Augat, manas mellas govis,
Ar baltàm muguràm;
Tàs ražani piederès
Tautu dēla ganibâs.
402-0
Kumeliņu grožojot,
Piegrožoju cīruliti,
Lai brauc mana līgaviņa
Kà cīrulis dziedadams.
4643-0
Sērdienite porêi brida,
Sēru sagša mugurâ:
Gana kupla, gana balta,
Pilla gaužu asariņu.
10599-2
Sakies jel, tautu dēls,
Kur tu mani nolūkoji?
Vaj rijâ, vaj pļavâ,
Vaj pie tēva dzirnutiņas?
Ne rijâ, ne pļavâ,
Smalkâ linu audeklâ.
«1234567891011»
Meklēja pagastu kabile
Rezultāti: 21 - 30 no 1223
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī