SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu grienvalde
Rezultāti: 21 - 30 no 55
Meklēt vēl
26082-0
Piesaku jaunam,
Piesaku vecam,
Lai manu māsiņu
Nerūdinaja.
Tev, tev, tautieti,
Tev visvairak,
Tev mana māsiņa
Piederès.
5339-1
Balta gāju sienu grābt
Baltābola pļaviņâ.
Vaj tadēļ melna iešu,
Kad man mazis augumiņš?
21604-10
Iecavniece velejàsi
Straujupites maliņâi;
Grievaltiete garam gāja,
Dievpalīgu padodama:
Dievs palīdza tev, māsiņa,
Ogļu maisu velejot!
- Vaj tu traka, Grievaltiete,
Tie jau mani goda svārki.
8217-0
Snaudaļiņa, miegaļiņa
Mana otra malejiņa,
Ne ta droši dzirnas vilka,
Ne dziedàt palīdzeja.
15155-0
Kur palika tas puisitis,
Kas man savu roku deva?
Tas aizjāja raudadams
Garam manu rožu dārzu.
Pats tas jāja raudadams,
Kumeļš gāja zvaigodams.
"Ai, māmiņa, ai, māmiņa,
Kam nedevi sav' meitiņu!
Ta būs māte, kas dos meitu,
Nāks meitiņa dziedadama,
Nāks meitiņa dziedadama,
Brauks barotu kumeliņu".
21988-1
Ai, meitiņa, ai, māsiņa,
Sen tu mani kaitinaji:
Kur es aru, kur eceju,
Tur tu laidi gaindama;
Kur es zirgus dzirdinaju,
Tur tu govis lēlinaji.
20730-1
Bērzi vien, bērzi vien,
Nava zaļa ozoliņa;
Tautas vien, tautas vien,
Nava īsta bāleliņa.
22478-1
Ātri rāvu brāļa dzirnus,
Lai tàs skrēja gabalôs;
Lēni tautu ritinaju,
Lai pietika mūžiņam.
13646-29
Viena pate mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleliņi.
Ik rītiņus ritinaja
Pa pūram tīru rudzu,
Pa pūram tīru rudzu,
Pa siekam lācauziņu.
Nerūc vairs dzirnutiņas,
Nedzied vairs malejiņa.
No rītiņa celdamiesi,
Iet māmiņa maltuvê,
Iet māmiņa maltuvê
Raudzìt savu malejiņu.
No maltuves iznākuse,
Raud galviņu saņēmuse.
-Ceļaties, bāleliņi,
Meklejat malejiņu,
Malejiņa aizbēguse,
Maltuviti atstājuse.
Jājiet vienu simtu jūdžu,
Līdz jūs viņu panāksiet!
Tâi simtiņa galiņâ
Stāv deviņi spēletaji.
Dievs palīdz, spēletaji,
Kam tik daiļi spēlejat?
-Tai māsai spēlejam,
Ko vakari garam veda.
Teiciet, mums, spēlmaniši,
Kur mēs viņu panāksim?
-Jājiet vēl simtu jūdzu,
Tad jūs viņu panāksiet.
Tâi simtiņa galiņâ
Stāv deviņi kokletaji.
Dievs palīdzi, kokletaji,
Kam tik daiļi koklejat?
-Tai māsai koklejami,
Ko šodieni garam veda.
-Sakiet, mīļi kokletaji,
Kur mēs viņu panāksim?
-Tepat ceļa galiņâ,
Tautu dēla sētiņâ.
Izskrien divi melni suņi,
Sāka mūs lādinàt;
Iznāk divas jaunas māršas,
Ielūdz mūs istabâ,
Ielūdz mūs istabâ,
Ceļ deviņi meldru krēsli.
Ieraugam sav' māsiņu,
Sēžam galda galiņâ,
Sēžam galda galiņâ,
Balta rota galviņâ.
Dievs palīdzi, mūs' māsiņa,
Mēs pēc tevis dzinamies.
-Jājiet projam, bāleliņi,
Es jums līdzi vairs neiešu.
Aiznesieti māmiņai
Simtu, simtu labu dienu.
1220-3
Laimiņ' mana, Nelaimite,
Abas divas lielijàs;
Svied, Laimiņ, Nelaimei
Ar akmeni mugurâ.
«123456»
Meklēja pagastu grienvalde
Rezultāti: 21 - 30 no 55
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī