SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu beļava
Rezultāti: 21 - 30 no 108
Meklēt vēl
18776-1
Met, tautieti, dēļu laipu
Pār upiti ūdenî,
Lai nemirka zīda kleita,
Rìgâ pirkti zābaciņi.
13077-0
Lejeniešu tiesiņâ
Griķu druva vien ziedeja;
Lejeniešu veci puiši
Griķu putras ēdejiņi.
19407-8
Še vajaga Jānišam (Kačiņai, etc.)
Alvas bļodas, teleķišu;
Es redzeju tos laiciņus,
Kad no piestas putru strēba.
7284-4
Veicàs manai māmiņai,
Man meitiņai vēl vairak:
Par gadiņu cimdu pāru
Kà margot nomargoju.
22382-1
Pie upites es izaugu,
Pie ezera nolīgoju;
Kas kaiš manim nedzīvot
Ezeriņa maliņâ.
2483-2
Grieze grieza rudzišôs,
Paipaliņa pļaviņâ.
Griez, griezite, rudzu baru,
Paipaliņa, siena vālu.
19030-3
Ekur stalti kara vīri
Mani jauni bāleliņi:
Ar zobinu vārtus vēra,
Stāvu dīda kumeliņus.
Paši gāja kokledami,
Kumeliņi dancodami.
Trim plaukstàm dzīp'ru jozta,
Trim asminim zobintiņš.
Līdz pusei vien pavilka
Tēraudiņa zobintiņu,
Jau sabēga sveši ļaudis
Kà zvirbuļi kaņupês.
20952-0
Piuteļiem (māju v.) nabagiem
Veca malka sētmalâ;
Ruiciņàm (m.v) bagatiem
Vecu miežu alutiņš.
16824-3
Dzelžiem pūru kaldinaju,
Tālu ietu tautiņâs;
Šepat dzelži noskaneja
Brāļ' āriņu maliņâ.
33565-0
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar bēriem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies.
Paši stulbi, zirgi klibi,
Tie aizjāja citu ceļu.
Tie neredz, kur laime mīt,
Meitiņa kà roze zied.
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar sirmiem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies
Paši stalti, zirgi kalti, -
Šurpu grieza kumeliņus,
Šurpu grieza kumeliņus,
Tie iejāja mūs' sētâ.
Divi kupli ozoliņi
Pie bāliņa staļļa durvu,
Tur piesēja tautu dēli
Savus sirmus kumeliņs.
Paši gāja istabâ,
Tautu meitu lūkoties.
Redz, meitiņa kà rozite,
Kà Vāczemes magonite.
Ak, tu tautu zeltenite,
Būsi mana līgaviņa?
Es tev došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņu.
«1234567891011»
Meklēja pagastu beļava
Rezultāti: 21 - 30 no 108
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī