SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu aistere
Rezultāti: 21 - 30 no 43
Meklēt vēl
30092-0
Ai, pieguļa, pieguļiņa,
Ta man laba nedarija:
Sadeg zīļu vainadziņis,
Vizuļota villainite.
988-4
Kur jūs, māsiņas, vakar bijat?
Vakar še bija krieviņu kupšis.
Ūdeņa bebritis dālderi maksà;
Kurš labs puisitis, dālderi maksà,
Kurš kāds plušķitis, pusdālderiša.
13730-29
Kur tu jāsi, bāleniņu,
Vakarâi kājas avi?
- Jāšu māsu apraudzìt,
Dziržu tautas niecinam.
Ne pusceļa nenojāju,
Nozviedzàs kumeliņš;
Ne pie vārtu nepiejāju,
Nāk māsiņa raudadama,
Nāk māsiņa raudadama,
Asariņas slaucidama,
Vienu roku vārtus cēla,
Otru slauka asariņas.
Cel, māsiņa, plati vārtus,
Lai tek manis kumeliņis,
Lai tek manis kumeliņis,
Lai nelauzu zobentiņu.
No dusmàm nezinaju,
Kur piesieti kumeliņu,
Pagalmâ tāda klaja,
Ne tur mieta, ne tur staba;
Sētâi dūru zobentiņu,
Tur piesēju kumeliņu;
Danco manis kumeliņis
Gar tērauda zobentiņu.
Nāc ārâi, svaiņa šķelmi,
Ko es tev pavaicašu,
To es tev pavaicašu:
Kāda vaina māsiņai?
Vaj tu ēdi nevāritu,
Vaj valkaji nemazgatu?
Cepta maize kambarî,
Balts krekliņis mugurâi.
Tava galva, mana roka,
Mans tērauda zobentiņš!
Noskries tava pogas galva
Līdz vārtiemi grabedama.
Būtu cirtis, apdomaju,
Kas māsai maizi dos.
Kas māsai maizi dos
Vecajâs dieniņâs.
30894-10
Tumsiņâi vakarâ
Man pazuda mans brālitis.
Izmekleju bērzu bierzi,
Kà ar slotu izslauciju.
Es uzkāpu kalniņâi
Pašâi kalna galiņâi.
Es redzeju visu jūŗu,
Visus jūŗas zvejnieciņus.
Ai, lūdzami zvejnieciņi,
Redzejat man' brāliti?
-Ai, meitiņa, ai, māsiņa,
Kāds jel bija tavs brālitis?
Smuks puisitis, baltu muti,
Padzeltani matu gali.
-Ai, meitiņa, ai, māsiņa,
Tāds gul jūŗas dibenâ,
Smilktes viņa vaigus grauza,
Ūdens matus plūdinaja.
-Ai, puisiši, ai, brāliši,
Vilnat viņu maliņâ.
-Ai, meitiņa, ai, māsiņa,
Ko mums dārgi azmaksasi?
-Vienam došu slēžu kreklu,
Otram zīda nēzdaudziņu,
Tam trešàm, jaunakàm
Pate sevi vēlejos,
Pate sevi vēlejos
Mūžam viņa līgaviņa,
Mūžam viņa līgaviņa,
Zēģelišu mazgataja.
11146-1
Es nerautu to puķiti,
Kas aug viena ezerâi;
Es nejemtu to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai.
Ta puķite dūņu smaku,
Kas aug viena ezerâi;
Ta meitiņa netikuse,
Kas aug viena māmiņai.
10529-0
Pilli lauki arajiņu,
Man' araja vien nevaid.
Tecèt man, kà bititei,
Meklèt savu arajiņu.
Sierms zierdziņis, dails arajis
Aŗ viņâi kalniņâi.
Kaut Laimite man vēletu
To siermaju kumeliņu,
To siermaju kumeliņu,
To dailaju arajiņu.
33587-0
Izauga liepiņa
Taciņa malâi,
Ik gāju ūdeņa,
Ik aplaistiju,
Jo aplaistiju,
Jo zaļi auga,
Jo zaļi auga,
Jo balti ziedi,
Jo balti ziedi,
Jo mellas ogas.
Jo daila māmiņa,
Jo dailas meitas,
Jo dailas meitas,
Jo daili znoti.
31906-0
Ai, Dieviņi, ko darīšu,
Kā mūžiņu pavadišu!
Visas manas gultas drānas
Asaràm piemirkušas.
Kad tu biji kaŗa vīrs,
Kam tu mani bildinaji,
Kam tu mani bildinaji,
Kam nojēmi vaiņadziņu?
Es būt' savu vaiņadziņu
Pie māmiņas novalkajse,
Pie māmiņas novalkajse,
Iemetuse rozitês,
Lai ziedeja vainadziņš
Līdz citam rozitem.
33593-2
Kur gāji puisiti,
Kur staigaji,
Kur šādu naksniņu
Pērguleji?
-Tâi augstâi kalnâi,
Tâi jaunâi klētêi,
Tur šādu naksniņu
Pārguleju,
Tur šādu naksniņu
Pārguleju
Pie smukas, pie dailas
Zeltainites.
Nesēju auziņu
Lielaju lauku,
Nejemšu atraitni
Līgaviņu,
Atraitnes gultiņa
Izguleta,
Vis' mīļi vārdiņi
Izrunati;
Jemš' jaunu meitiņu,
To mīlešu,
Meitiņas vaiņagu
Paglabašu.-
Dedzini, māmiņa,
Trīs gaišas sveces,
Lai varu meitiņu
Nolūkoti,
Vaj balti vaidziņi,
Vaj sarkani,
Vaj greznas drēbites,
Vaj bagata.
Nav balti vaidziņi,
Nav sarkani,
Nav greznas drēbites,
Nav bagata.
14448-4
Mūs' brāliši mitenieki,
Sajājuši kalniņâi.
Mitoj' bērus, mitoj' raudus,
Sola māsu piedevàm.
Vaj tad mani tèvs un māte
Piedevàm audzejuši?
«1234»
Meklēja pagastu aistere
Rezultāti: 21 - 30 no 43
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī