SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 4b
Rezultāti: 21 - 30 no 60
Meklēt vēl
18505-1
Ko tie mūsu vedejiņi
Aiz kalniņa kavejàs?
Vecas vīzes lasidami,
Māršai pūru pildidami.
26423-0
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi pie māmiņas;
Tev bij skaists kumeliņš,
Man bij mīļa māmuliņa.
31626-2
Vellam devu riekstu sieku,
Lai nospēra rijas meiri,
Kam tas manu augumiņu
Kà pirtî pērdinaja.
26662-0
Vaj vakar ta dieniņa,
Kad es gāju tautiņâs?
Es atstāju atvasites,
Nu bāliņi baļķus cērt.
23299-2
Kas ta tāda veca vista
Kaņepês kladzinaja?
Ta bij mana vīra māte
Ar peleku villainiti.
13902-0
Šo ruden', to ruden'
Maza mana līgaviņa.
Vaj nu liela, vaj nu maza,
Nu seglošu kumeliņu.
21882-0
Gauži raud raudaviņa,
Pa Daugavu peldedama;
Tà raud daža mātes meita
Pie nelieša tēva dēla.
15165-0
Līst, lietiņ, gan dižens,
Es par tevi nebēdaju;
Jāj, tautieti, gan bagats,
Vēl neiešu šoruden.
Ja es iešu, tad es iešu
Uz nākošu rudentiņu.
33465-3
Citas meitas man vaicaja,
Ko dar' jēri, kazleniņi.
Vilki, vārnas viņus zina,
Es ar lopiem netinos.
922-0
Dziesmiņai nabadzei
Otra puse pazuduse.
Jūgsim bēru kumeliņu,
Meklesim otru pusi.
«123456»
Meklēja avotu 4b
Rezultāti: 21 - 30 no 60
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī