SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 14
Rezultāti: 21 - 30 no 70
Meklēt vēl
23402-7
To Dievu vien lūdzu,
Tautâs iedama:
Dievs dod dumberģi
Istabas galâ!
Iegrūdu dēla māti
Dumberģî.
Pate smēju, pate lecu,
Plaukstiem kuldama.
23458-0
Dēlu māte aicinaja:
Nāc šurp, mana vedekliņa!
Diezin, diezin, dēlu māte,
Kam es būšu vedekliņa!
13145-0
Vecais āzis kūlu grauza,
Jaunu zāli gaididams;
Vecais puisis bārdu dzina,
Jaunu meitu gribedams.
18166-1
Iet bij man tautiņâs,
To zin Dievs, kà dzīvošu;
Visi mazi bāleliņi
Jūdz kumeļus raudadami.
4464-0
Ai, daiļà bārenite,
Tavu dārgu vaiņadziņu!
Jau manim piektà reize,
Kumeliņu seglojot.
9627-9
Puiši mani audzinaja
Kà dzeltanu cielaviņu;
Es izaugu puiseniem
Par lielo naidenieci,
Gāju puišus brāķedama,
Kà kaņepes lauzidama.
29414-1
Sunišam maizi devu
Dižan' daiļu gabaliņu,
Sunits man pasacija,
Kas guļ kārklu krūmiņâ,
Vaj guļ vilks, vaj guļ lācis,
Vaj laiskais tēva dēls.
22638-1
Nesēdesi tu, māsiņa,
Adidama, rakstidama,
Sēdes' bērnu glabadama,
Bērnam putru vāridama.
13389-6
Es apvilku zaļu zīdu
Ap zaļo bērzu birzi,
Lai ta man neizbēg,
Gūstamà cielaviņa.
5116-0
Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži raud tie bērniņi,
Redz pamāti atvedot.
«1234567»
Meklēja avotu 14
Rezultāti: 21 - 30 no 70
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī