SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 113_1
Rezultāti: 21 - 30 no 102
Meklēt vēl
19030-3
Ekur stalti kara vīri
Mani jauni bāleliņi:
Ar zobinu vārtus vēra,
Stāvu dīda kumeliņus.
Paši gāja kokledami,
Kumeliņi dancodami.
Trim plaukstàm dzīp'ru jozta,
Trim asminim zobintiņš.
Līdz pusei vien pavilka
Tēraudiņa zobintiņu,
Jau sabēga sveši ļaudis
Kà zvirbuļi kaņupês.
20952-0
Piuteļiem (māju v.) nabagiem
Veca malka sētmalâ;
Ruiciņàm (m.v) bagatiem
Vecu miežu alutiņš.
16824-3
Dzelžiem pūru kaldinaju,
Tālu ietu tautiņâs;
Šepat dzelži noskaneja
Brāļ' āriņu maliņâ.
33565-0
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar bēriem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies.
Paši stulbi, zirgi klibi,
Tie aizjāja citu ceļu.
Tie neredz, kur laime mīt,
Meitiņa kà roze zied.
Ķemmè, meitiņ, brūnus matus,
Mazgà savus rožu vaigus,
Divi jāj ar sirmiem zirgiem,
Redzès, kur tie griezisies
Paši stalti, zirgi kalti, -
Šurpu grieza kumeliņus,
Šurpu grieza kumeliņus,
Tie iejāja mūs' sētâ.
Divi kupli ozoliņi
Pie bāliņa staļļa durvu,
Tur piesēja tautu dēli
Savus sirmus kumeliņs.
Paši gāja istabâ,
Tautu meitu lūkoties.
Redz, meitiņa kà rozite,
Kà Vāczemes magonite.
Ak, tu tautu zeltenite,
Būsi mana līgaviņa?
Es tev došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņu.
32061-0
Kaut man būtu brīvestiba
No tiem kara virsniekiem,
Es aizvestu sav' māsiņu
Uz tàm Prūšu robežàm,
Lai redzetu man māsiņa,
Kāda dzīve bāliņam:
Lodes, skrotes garam skrēja,
Uguns acis svilinaja,
Spožajais zobentiņš
Ap galviņu laistijàs.
29323-9
Maza, maza ganu meita
Trīs darbiņi ganôs ņēma:
Adikliņu, šuvekliņu,
Ierakstitu villeniti.
Liela gara ganu meita
Bez darbiņa ganôs gāja,
Bez darbiņa ganôs gāja,
Bez pūriņa tautiņâs.
25480-8
Es uzgāju ganidama
Bišu austu nezdaudziņu,
Gar kantèm izrakstitu,
Vidû vasku riteniti.
To taupišu brālitim,
Tautas meitas kaitinàt.
12415-5
Muļķe bija ta meitiņa,
Kas puisiša vārdus klausa:
Puisišami vieni vārdi,
Trejdeviņi padomiņi.
14550-0
Pirmo reizi tautiets jāja,
Auzu prasa kumeļam.
Skuju, skuju, ne auziņu,
Driģenišu jājejam.
10220-1
Lustigam, vēligam
Savu mūžu nodzīvot,
Ne kādam gauduļam
Manu mūžu raudinàt.
«12345678910»
Meklēja avotu 113_1
Rezultāti: 21 - 30 no 102
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī