SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju konrads j
Rezultāti: 21 - 30 no 45
Meklēt vēl
30497-0
Piekusuši man suniši,
Noguruši bāleliņi,
Vienu mazu vāveriti
Pa siliņu gaiņadami.
33804-2
Kam tie ziergi, kam tie rati
Pie Saulites namdorèm?
Dieva ziergi, Māŗas rati,
Saules meitas precenieki.
Dieva dēli puóru veda,
Meža galus kārstidami:
Liepai kāra zelta ziedus,
Priedei mēļu villainiti,
Mazajim bērziņim
Zelta grieztus gredzentiņus.
13727-1
Tautiets mani bridinaja
Pa rasotu rudzu lauku,
Pa rasotu rudzu lauku
Ar basàm kājiņàm.
Kur tie mani bāleliņi
Ka tie mani neredzeja?
7411-4
Tev, māmiņa, trīs meitiņas,
Auž trejadas villainites.
Pirmai meitai gaŗi pušķi (plati raksti),
To ved tautas pa novadu;
Viduvei, tai borstite,
Ta atraiša līgaviņa;
Pastaritei sīki raksti,
Ta brāliša līgaviņa ?.
31014-1
Sudrabiņa upe tek
Caur zaļaju eglieniņu;
Es būt smēlis sudrabiņu,
Skujas bira, nevareju.
19101-0
Šķil, brāliti, uguntiņu
No tērauda zobentiņa,
Tumsâ(i) sēd mūs' māsiņa
Svešu ļaužu istabâ(i).
30385-3
Šuj, bitite, smilgu kreklu,
Saulitê sēdedama,
Tur tu pate apsēdies,
Draveniekus mielodama.
4418-0
Lielas, gaŗas žāgstas nāca,
Vaj bij miega, vaj ēdamas?
Kaut būt' mana māmulite,
Ta būt' viņas gan zinajse;
Ja ēdamas, dotu ēst,
Ja gulamas, laistu gulèt.
623-0
Kalnâ kāpu es dziedàt,
Jo kalnâ gavilèt:
Kalnâ mana linu zeme,
Jo kalnâ arajiņis.
260-5
Nu dzied meitas, tauri pūta,
Meža gali līgojàs;
Puiši jāja kokledami
Caur ābeļu līdumiņu.
«12345»
Meklēja iesūtītāju konrads j
Rezultāti: 21 - 30 no 45
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī