SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju jostiņu d
Rezultāti: 21 - 30 no 32
Meklēt vēl
8499-2
Aiz ko manis vainadziņš
Šķībi stāv galviņâ?
Kà tas šķībi nestāvès,
Pilns bij ļaužu valodiņu.
30633-0
Aiz upites balti bērzi
Sudrabiņa lapiņàm;
Es paklāju villainiti,
Man piebira sudrabiņa.
619-14
Lai es gāju, kur es gāju,
Es negāju noskumuse:
Dziedadama druvâ gāju,
Ar valodu sētiņâ.
14122-0
Slauk', māmiņa, istabiņu,
Met mēsliņus ugunî:
Aiz Daugavas suņi rej,
Jāj no Rìgas precinieki.
32720-0
Kas spīdeja, kas vizeja
Jāņa mātes pagultê?
Jāņa mātes zelta kurpes,
Tàs spīdeja, tàs vizeja.
8834-2
Peldi, peldi, rīta rasa,
Pa ozola lapiņàm;
Tà peld mans augumiņš
Pa ļautiņu valodàm.
5879-0
Es to savu vainadziņu
Trejtrejadi darinaju:
No rītiņa rožu viju,
Uz pusdienu magonišu,
Uz to pašu vakariņu
No tàm vasku kliņģerèm.
3332-0
Kulti, malti es negāju,
Tēvu, māti turedams;
Sūtiš' tēvu piedarbâ,
Māmuliņu maltuvâ.
5348-0
Šņorè mani, māmuliņa,
Ar sudraba šņoritèm,
Lai es augu tieva, gara,
Amatnieka līgaviņa.
20487-5
Kam ta tāda āra pļava
Dzelteniem ziediņiem?
Kam ta tāda brāļa māsa
Vizuļotu vainadziņu?
«123»
Meklēja iesūtītāju jostiņu d
Rezultāti: 21 - 30 no 32
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī