SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu cīrava
Rezultāti: 101 - 110 no 1096
Meklēt vēl
231-0
Kur sievàm tāda dzīve,
Kà jaunàm meitiņàm!
Iet meitiņas, kur iedamas,
Iet tàs koši dziedadamas;
Iet sieviņas, kur iedamas,
Iet tàs žēli raudadamas.
16371-0
Vaj būs tiesa, meitu māte,
Ko vakare runajam:
Būs maname kumeļam
Vezums baltu villainišu?
10857-5
Trīs gadiņi tautu dēlis
Mani labu labinaja.
Ietin iešu, dos māmiņa,
Rass' tu manu labumiņu.
Vēl es tavu māmuliti
No krēsliņa lecinašu;
Vēl es tavas īstas māsas
Apkārt namu tecinašu,
Apkārt manu tecinašu,
Ar pagali smidzinašu;
Vēl es tavu sirdi vilkšu
Caur ābeļu sīkis zaris.
18462-1
Iesim, meitas, skatities,
Kur bajàra meitu ved,
Vaj tai bija zīda svārki,
Vaj vizuļu villainite.
Ne tai bija zīda svārki,
Ne vizuļu villainite.
27527-1
Vedat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nevedat,
Pēc pusdienas Dieva bērni
Debess vārtus aizvēruši.
18300-0
Kleperis, delveris
Mans kumelinis,
Izspēra meitu mātei
Klētiņas duris,
Izņēma māmiņai
Mīļakaju meitu,
Mīļakaju meitiņu,
Rakstitu pūru.
4112-0
Lūgšus lūdzu māmiņai,
Lai nerāja sērdieniti;
Sērdienite Dievam gauda,
Asariņas slaucidama.
21438-0
Kà ozolis tautu dēlis
Sēd galdiņa galiņâ;
Mūs' māsiņa kà puķite
Pie ozola piesēduse.
4625-0
Raudadama es atsadzu
Nepuškotu villainiti.
Ne vakar ta dieniņa,
Kad nomira puškotaja.
17523-0
Nāc, brāliti, darbu dienu,
Apar manu rožu dārzu;
Kad atiesi svētu rītu,
Appuškošu cepuriti.
«7891011121314151617»
Meklēja pagastu cīrava
Rezultāti: 101 - 110 no 1096
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī