SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju ramanu j., ramanu a
Rezultāti: 101 - 110 no 279
Meklēt vēl
22074-0
Jauna gāju tautiņâs,
Jauna tautu aptecèt.
Vaj tad iešu tautiņâs,
Kad man' pašu aptecès?
23712-1
Dievers māršu mīļi sauca,
Pie pagalva stāvedams:
Celies, mārša, aun kājiņas,
Iesim abi druviņâ.
Ja, māršiņa, laba būsi,
Iesim abi dziedadami;
Būsi nikna, būsi bārga,
Iesi viena raudadama,
Iesi viena raudadama,
Iesi ceļa jautadama.
4734-2
Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darinaja;
Es izaugu bez māmiņas,
Lēni ņēmu padomiņu.
25927-1
Mani māmiņ' i iedeva
Staiga purva maliņâ.
Briedu purvu bradadama,
Metu laipas mētadama;
Pašâ purva maliņâ
Zelta laipiņ' i iemešu.
31150-0
Ai, kaimiņi nāburdziņi,
Kà mēs mīļi dzīvojàm!
Uguntiņas vien aizgāju,
Trīs naksniņas pārguleju.
8180-0
Rupu mālit' i samalu,
Šķitos pate izsijàt;
Dēlu māte izsijaja,
Steidza mani nicinàt.
30766-2
Klusiņàm jūra tek
Miglainâ rītiņâ.
Ejam, māsas, skatamies,
Vaj ir visi bāleliņi.
Še ir visi bāleliņi,
Pastariša vien nevaid,
Pastarits jūriņâ,
Baltâ putu gabalâ.
Pūt, vējiņi, sit vilniti,
Izsit putu gabaliņu.
No ta putu gabaliņa
Trīs pušķišus darinaju.
Vienu devu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Treşu pate patureju
Vaiņadziņa cekulam.
20446-2
Kas citiem bēdas bija,
Ka man garš kažociņš;
Man pašam avis auga,
Kucins ādu ģērmanits.
21944-0
Nosalaida mans bāliņš
Kà no kalna lejiņâ,
Nosapirka kūtru zirgu,
Noņēm' laisku līgaviņ'.
34462-2
Atsamīžu mauriņâ,
Mauriņš auga žuburâ.
Kad atjāja precinieki,
Aizpuškoja cepurites.
«7891011121314151617»
Meklēja iesūtītāju ramanu j., ramanu a
Rezultāti: 101 - 110 no 279
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī