SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju pločkalne a., pločkalns j
Rezultāti: 101 - 110 no 346
Meklēt vēl
32178-2
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,
Zviedz stallî, eo!
Raud, raud jaunais zēniņš,
Raud kaŗâ, eo!
Dodat ziņu manam tēvam
No manim, eo!
Lai pārdeva pāru zirgu,
Lai no kaŗa man' vado.
- Ne es došu pāru zirgu,
Ne es tevi izvadošu.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,etc.
Dodat ziņu manai mātei
No manim, eo!
Lai pārdeva pāru govu,
Lai no kaŗa man' vado.
- Ne es došu pāru govu,
Ne es tevi izvadošu.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,etc.
Dodat ziņu manam brālim
No manim, eo!
Lai pārdeva pāru vēršu,
Lai no kaŗa man' vado.
- Ne es došu pāru vēršu,
Ne es tevi izvadošu.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,etc.
Dodat ziņu manai māsai
No manim, eo!
Lai pārdeva pāru aitu,
Lai no kaŗa man' vado
- Ne es došu pāru aitu,
Ne es tevi izvadošu.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,etc.
Dodat ziņu manai brūtei
No manim, eo!
Lai pārdeva savu pūru,
Lai no kaŗa man vado.
- Ir es došu savu pūru,
Ir es tevi izvadošu.
Brūte pūru izdevuse,
Man' no kaŗa izpirkuse. Eo!
2505-1
Klieca pūce, lēlo lēlis
Mana tēva ozolâ;
Dievs dod mane vīram tapt,
Tu noskriesi putedamis.
709-0
Trīcèt trīc ta pusite,
Kur vecais mežâ brauca:
Cīkstej rati, zviedz kumelis,
Pats vecais gavileja.
18851-5
Es pārvedu brālim sievu
Kà lielo lāča māti;
Ta izgāza nama duris
Ar visàm stenderèm.
810-2
Dziesmiņ' mana, kà kād'? dziedata,
Ta man kauna nedarija;
Kāda nieka valodiņa,
Ta kauniņu padarija.
13673-0
Spēlè gudri, še būs nauda,
Pierksim vienu dzelteniti,
Pierksim vienu dzelteniti,
No tautàm lasidami.
32531-0
Audzin', Dievis, brālitim
Labus miežus, labus rudzus;
Lepnajiem, skopajiem
Ar lopiem izganišu.
32256-0
Kalab Mariņa
Tik smagi sviest?
Ko deva govèm,
Apēda pate.
13506-0
Sargajies, vairojies,
Mūs' ciemiņu dzeltenite,
Div' peleki vanadziņi
Teju vien lidinaja.
16072-0
Boŗi, boŗi, zavatnieki
Mūs' māsiņas vedejiņi:
Durvîs krustu ieskaldija,
Sāli meta ugunî.
«7891011121314151617»
Meklēja iesūtītāju pločkalne a., pločkalns j
Rezultāti: 101 - 110 no 346
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī