SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 11 - 20 no 108
Meklēt vēl
14205-0
Dzīràs agri tautiets jāt,
Rasâ muti nomazgàt;-
Tur šķelmam saule lēca,
Kumeliņu seglojot.
5786-0
Apkārt griezu, tad valkaju
Savu zīļu vaiņadziņu,
Kad netiku tâi vietâ,
Kur domaju uzaugdama.
870-0
Ko tu dziedi, bezdvēsele,
Tev jau lāga nevedàs;
Es dziedašu, man vedàs,
Man ir dziesmu dvēselite.
29443-0
Svētu rītu ganôs gāju,
Divi grēki padariju:
Kalpam linus noganiju,
Puišam roku noguleju.
25335-1
Sagšu segšu dēla mātei,
Ne balto villainiti;
Villainite nemaksaja
Vienas dienas auklejumu.
29672-0
Divi sirmi kumeliņi
Aiz aploka spēlejàs;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemauktiņi.
Ņem, bāliņ, tu sirmiti,
Kam tie zelta iemauktiņi;
Lai palika zvaigžņu deķis
Liela kunga kučieram.
28942-0
Kūtî iemu, kūtî teku,
Kūtî man lieli prieki:
Kūtî man govis, vērši,
Kūtî baltas villainites.
20726-4
Greznis biju un bagats,
Otram ceļu nepagriezu:
Trīs pār' vīžu kulitê,
Vēl sloksnite azotê.
7668-0
Kas dos man to puķiti,
Kas ziež vidû ezerâ!
Kas dos man to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai!
Tai puķitei platas lapas,
Kas ziež vidû ezerâ;
Tai meitiņai pilns pūriņš,
Kas aug viena māmiņai.
31591-0
Pāri muižas rijas jumtu
Zila liesma lidinaja.
Vaj tas bija kunga pūķis,
Vaj vagares dvēselite?
«1234567891011»
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 11 - 20 no 108
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī