SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 399
Rezultāti: 11 - 19 no 19
Meklēt vēl
24196-0
Tūdaliņ, tagadiņ
Pastarnieki dancos;
Cits ar kurpèm, cits ar vīzèm,
Cits ar basàm kājàm.
Es ar' būtu līdza lēcis,
Mana kurpe pušu.
Ņem to siksnu, sien to kurpi,
Lec ar citiem līdza!
21657-17
Tautiets dzēra krodziņâi,
Trīs biķeri rociņâ.
Pirmâ medus, otrâ alus,
Trešâ manas asaras.
Salds bij medus, salds bij alus,
Sūras manas asaras.
31012-4
Sidrabiņa upi bridu,
Zelta kurpes kājiņâ.
Tralala, tralala,
Zelta kurpes kājiņâ.
Sidrabs tecej' tekamài,
Zelts pa virsu lidinaj'
Tralalla, etc.
Tu, māsiņa, muižas meita,
Tu staigaji raudadam'.
Tralalla, etc.
133-4
Kas tie tādi, kas dziedaja
Bez saulites vakarâ?
Tie ir visi bāra bērni,
Bārgu kungu klausitaji.
Kurin' ugun', silda gaisu,
Slauka gaužas asariņas,
Krimta cietu pelav' maisi,
Avotiņâ mērcedami.
19763-0
Nu mēs, bāliņi, sasatikušies,
Sasatikušies, sasatikušies;
Nu mēs, bāliņi, sasadzersimies,
Sasadzersimies, sasadzersimies!
Dzer, manu bāliņu, dzer, dzer, dzer,
Dzer, dzer, dzer!
32826-0
Dievs dod mūsu NN-am
Sirmu mūžu nodzīvot!
Līgo, līgo, līgo!
2686-2
Lustejieties, sīki putni,
Nu es ņemšos līgaviņu.
Kovārņam ir melni svārki,
Tas pātaru skaititajs;
Strazdiņš zirgu seglotajs,
Tam ir peleks mētelis;
Bebra dēliņš ormanitis,
Tam ir cauņa cepurite;
Zaķišam ir vieglas kājas,
Tas papriekšu tekulits;
Ķikutam ir gara stakle,
Tas karites turetajs;
Vālodzitei zaļas drēbes,
Ta viesiņu lūdzejiņa;
Lakstigalai daudz mēlišu,
Ta dziesmiņu sācejiņa;
Žagatiņa lēkataja,
Ta dancišu vīcejiņa;
Cielaviņai vieglas meitas,
Tàs dancišu uzvedajas!
Vilciņam ir liela taure,
Tas stabuļu pūtejiņš;
Sunišam ir žiglas kājas,
Tas bundziņu sitejiņš;
Lāčam iraid lielas ķepas,
Tas malciņas skalditajs;
Vārniņai līki pleci,
Ta būs ūdens nesajiņa;
Krauklišam ir liels deguns,
Tas gaļiņas kapatajs;
Vāveritei kupla aste,
Ta galdiņa slaucitaja;
Bezdeligai melni brunči,
Ta rīciņu mazgataja;
Lapsai ir skaistas drēbes,
Ta vien brūtei līdza sēž.
31991-0
Es, karâi aiziedams,
Rīksti griežu smalcitê.
Atpakaļi atskatos,
Vaj pēc manis gauži raud.
Tēvs, māmiņa gauži raud,
Vēl gaužaki līgaviņ',
Vēl gaužaki līgaviņ',
Atraitnite palikdam'.
19877-13
Zili dūmi nokūpeja
Zaļa meža maliņâ.
Tur bij divas daiļas meitas,
Abas divas krodzenieces.
Tur netrūka salda alus,
Ne sūraja brendaviņ'.
Tur man tika, tur es dzēru,
Tur ar vienu precejos.
«12
Meklēja avotu 399
Rezultāti: 11 - 19 no 19
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī