SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 27e
Rezultāti: 11 - 20 no 49
Meklēt vēl
19711-0
Lej man pilnu, itin pilnu,
Lai es dzeru, vaj nedzeru;
Jūdz man labu, itin labu,
Lai es braucu, vaj nebraucu.
32856-1
Nu ēdàm, nu dzēràm,
Nu laimite javēlè:
Lai Dievs dod divas vārpas
Viena salma galiņâ!
22970-7
Reizitê sareizeju
Savas baltas villainites;
Vaj tadēļ gadijàs
Reinits miežu arajiņš?
572-0
Ar meitàm dziedàt gāju,
Man nav savas līgaviņas;
Būt' man sava līgaviņa,
Ar meitàm nedziedatu.
16593-1
Ko baràs, ko rājàs
Mani balti bāleliņi?
Ne es jūsu tēvu zemi
Līdz vedišu tautiņâs.
18910-2
Tumši, tumši tie mežiņi,
Kà nav tumši, egles vien;
Sveši, sveši tie ļautiņi,
Kà nav sveši, tautas vien.
34705-0
Es, uz krogu aiziedama,
Bungàt kūsi, sabungaju,
Lai redzetu šovakar,
Kādi kungi izbradàs.
35691-0
Viena pate Jāņa zāle
Brīžam gulu, brīžam stāvu;
Kad ierauga jaunas meitas,
Stāvu vien slaistijàs.
17744-5
Klausu jaunu, klausu vecu,
Vainadziņu valkajot;
Jaunu, vecu klausidama,
Kļuvu pate sūtitaja.
13250-0
Divas dienas mežâ gāju,
Neka laba nedabuju.
Kad izgāju trešo dienu,
Dabuj' vasku ritentiņu.
Par to vasku ritentiņu
Pirku labu kumeliņu.
Nopirc's labu kumeliņu,
Jāju meitas lūkoties.
Jāju dienu, jāju nakti,
Ceļam gala nedabuju.
Tad uzjāju augstu kalnu,
Ieraudziju lielu ciemu.
Sviežu šautru sētmalê,
Satrūkàs ciema suņi.
Iztek trīs zeltenites,
Viena veca māmuliņa,
Ved man' pašu istabâ,
Kumeliņu stallitê.
Dod man ēsti, dod man dzerti,
Liek naksniņu pārgulèt.
Pataisija siena cisas
Timšajâ kaktiņâ.
Noskatiju guledams,
Ko darija zeltenites:
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas zīdiņu šķetereja!
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu žēlabâs.
Kur jūs mani apraksiet,
Žēlabâs nomirušu?
Jaunu meitu dārziņâi
Zem rozišu lapiņàm.
Ik svētdienas jaunas meitas
Atteceja kroņu pīt;
Ik svētdienas baznicâ
Lai zied manis augumiņš,
Lai zied manis augumiņš
Jaunu meitu galviņâ.
«12345»
Meklēja avotu 27e
Rezultāti: 11 - 20 no 49
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī