SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 191i
Rezultāti: 11 - 20 no 49
Meklēt vēl
24628-6
Tautas manu vaiņadziņu
Sviež kalnâ, rit lejâ.
Vaj ta kāda spēles lieta,
Tautiņàm spēleties?
20108-1
Vai, Latit, vai, māsiņ,
Kam galviņu nesukaji?
Visi putni ligzdu dara
Tavu matu galiņâ.
27323-2
Mana mīļa māmuļite,
Māci mani grāmatâ,
Ko dziedašu noiedama
Pie Dieviņa nabagôs.
19076-0
Neba visi panākstnieki
Pa vārtiem sanākuši:
Pa ričiem salīduši,
Kà siveni burkanôs.
32019-9
Gatavs puisis es uzaugu,
Gatavs kaŗa gājejiņis,
Tàs dieniņas vien gaidiju,
Kad atnāktu grāmatiņa.
Kad atnāca grāmatiņa,
Segloj' savu kumeliņu,
Segloj' savu kumeliņu,
Jāj' uz kaŗu ziņģedams.
Atskatos atpakaļ,
Kas pēc manis gauži raud.
Gauži raud tēvs, māmiņa,
Vēl gaužaki līgaviņa.
13628-1
Kad es gāju tautiņâs,
Skuju nesa rociņâ,
Lai nāk mani bāleliņi,
Pa skujiņas birumiņu.
31508-0
Tev, alksniti, trapja miza,
Tu nederi lūku plēst;
Tev, brāliti, lēna daba,
Tu nederi vagarim.
10761-0
Tautas mani viltin vīla,
Saka naudu mežmalê.
Vaj bij nauda, vaj ne nauda,
Vaj es pate tautu nauda?
14119-0
Skaidri slauku brāļa namu,
Skaidri brāļa istabiņu:
Nāk māršàm lieli radi,
Man tie visi sveši ļaudis.
9936-0
Gribej' mani šādi, tādi,
Es to tādu negribeju,
Es to tādu negribeju
Ne savam sirdēstam.
«12345»
Meklēja avotu 191i
Rezultāti: 11 - 20 no 49
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī