SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 181e
Rezultāti: 11 - 20 no 41
Meklēt vēl
2880-1
Eita, bērni, skaitaties,
Ziema kava vasariņu.
Ziemai vārtus atdarat,
Vasarai aizdarat.
29644-0
Bij man tādis kumeliņis
Kà Ziemeļa Jurišam:
Kaudzi ēda ēdamâi,
Jūdzi lēca lecienâi.
29451-0
Citi gāja baznicâi,
Es telišu ganiņôs.
Lai Dievs deva tik telišu,
Cik tautiņu baznicâi.
22723-0
Kam, brāliti, neteikdamis,
Slepu jēmi līgaviņu?
Gan tu pēc atradisi
Savu slepu jēmumiņu:
Noies tavi mieži, rudzi
Pa kalniņu žvārgzdedami.
21164-0
Vai, manu brāliti
Gluženu muti;
Ta tautu meita
Pinnaina, rētaina.
29799-4
Kumeliņi baltsariti,
Tu man kaunu padariji,
Tu man kaunu padariji
Jaunu meitu pulciņâ:
Tev kājiņa paslīdeja,
Man nokrita cepurite.
Kas godiga mātes meita,
Ta padeva cepuriti;
Kas bij kāda vīzdegune,
Gāj' gaŗam šņaukadama.
15588-1
Dziežu vien, nerunaju,
Tiem dižim žēlumim,
Dzierdu, taut dēliņam
Liela skāde notikuse:
No kabatas izkrituši
Man sūtami mīļi vārdi,
Man sūtami mīļi vārdi,
Divi zelta gradzentiņi.
30833-1
Pūš, vējiņi, kur pūzdamis,
Pūš vairak ziemelêi,
Pārpūš manu arajiņu
No Vāczemes Kurzemêi.
30497-0
Piekusuši man suniši,
Noguruši bāleliņi,
Vienu mazu vāveriti
Pa siliņu gaiņadami.
33804-2
Kam tie ziergi, kam tie rati
Pie Saulites namdorèm?
Dieva ziergi, Māŗas rati,
Saules meitas precenieki.
Dieva dēli puóru veda,
Meža galus kārstidami:
Liepai kāra zelta ziedus,
Priedei mēļu villainiti,
Mazajim bērziņim
Zelta grieztus gredzentiņus.
«1234»
Meklēja avotu 181e
Rezultāti: 11 - 20 no 41
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī