SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju skrastiņš j
Rezultāti: 11 - 20 no 28
Meklēt vēl
32596-0
Kur ta mūsu Jāņu māte,
Ka nered staiajot?
Vaj ta bija aizmiguse
Smalkôs linu palagôs,
Smalkôs linu palagôs,
Mīkstôs dūju spilvenôs?
33625-16
Skait', māmiņa, savas meitas,
Vaj ir visas vakarâ.
Visas bija vakarâ,
Pastarites vien nevaid.
Pastarite aizteceja
Gar upiti dziedadama,
Gar upiti dziedadama,
Ievas ziedus braucidama.
Ievas ziedus braucidama,
Pamet zelta gredzentiņu;
Gredzentiņu mekledama,
Iekrīt pate upitê.
Upit' ilgi netureja,
Ta iemeta Gaujiņâ;
Gaujiņ' ilgi netureja,
Ta iemeta jūriņâ;
Jūriņ' ilgi netureja,
Ta izmeta maliņâ.
Tur izauga kupla liepa
Deviņiem žuburiem.
Devitâ gadiņâ
Brālits nāca kokles cirst,
Brālits nāca kokles cirst
Devitâ žuburî.
Sak' brālitis kokledams:
Tàs koklites skaisti skan!
Sak' māmiņa raudadama:
Tà dzied mana pastarite,
Tà dzied mana pastarite,
Man kājiņu āvejiņa,
Man kājiņu āvejiņa,
Man gultiņas taisitaja.
35530-2
Nāc ārâ, vīra māte,
Ar jostiņu, lakatiņu,
Redz, kur tava vedamà
Kunkšèt kunkst kamanâs.
29245-0
Ai, baltà māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņâ,
Tad es skaisti padziedašu,
Raibas govis ganidama.
29168-0
Jaunas meitas, dzīvodamas,
Šķetrai zaru nelauziet:
Mīļa Māra goves slauca,
Šķetrâ kāra slauceniti.
19284-0
Ēdat, panāksnieki,
Smeķiga maizite,
Caur sietu sijata,
Ar pupiem mīcita.
35200-0
Ozolitis ceļu gāja
Ar visàm zīlitèm;
Kur uzgāja liepas krūmu,
Tur naksniņu pārguleja.
2488-5
Tam tēvam seši dēli,
Tam būs sešas vedekliņas:
Kristaps ņēma Dores meitu,
Ievaldits Cēsolieti,
Jāņam Līze, Lauram Kača,
Pēteram Madaliņa;
Jēkabam, pastaram,
Tam iedevu irbes meitu,
Ta māceja maizi cept
No bērziņa pumpuriem.
30467-1
Svilpej' irbes, pūta medņi,
Šņaukaj' roņi Daugavâ;
Mūs' bālitis bisniecitis
Cietu miegu aizgulies.
14723-0
Es māceju daiļi jāt,
Mīļi lūgt meitu mātes:
Melna vista padusê,
Alus kanna rociņâ.
«123»
Meklēja iesūtītāju skrastiņš j
Rezultāti: 11 - 20 no 28
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī