SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju ozolu j
Rezultāti: 11 - 20 no 35
Meklēt vēl
13250-44
Tēvs dēlami naudu deva,
Lai pirk bēru kumeliņu.
Labak pirku oša laivu,
Ne kà bēru kumeliņu;
Kamēr bēris auzas ēda,
Jau laiviņa gabalâ.
Teci, mana oša laiva
Simtu jūdzes dieniņâ,
Simtu jūdzes dieniņâ,
Divi simti naksniņâ,
Ka tu vari aiztecèt
Līdz pat Saules pagastam.
Tur tâi Saules pagastâ
Veca, veca māmuliņa.
Tai vecai māmiņaji
Trīs meitiņas zeltenites.
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura zīdu šķetereja;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu žēlabâs.
Kur jūs mani glabasieti,
Žēlabâsi nomirušu?
Skaistâ rožu dārziņâ
Zem rozišu lapiņàm.
Tur izauga daila roze
Deviņiem zariņiem.
Lauziet, meitas, visus zarus,
Galotnites atstājiet.
Atjāj vienis tautu dēls,
Tas nolauza galotniti,
Tas nolauza galotniti,
Aizpuškoja cepuriti.
Brīnàs ļaudis, brīnàs meitas,
Kas ta tāda puķe, bij.
Ta nebija puķe, roze,
Ta bij puiša dvēselite,
Ta bij puiša dvēselite,
Meitu dēļi nomiruša.
278-1
Es mazaja dziedataja,
Es vidû stāvetaja,
Lai balsiņis līdzi skan
Ar citàmi māsiņàm.
34086-0
Lēni mani žagi rāva,
Tāli mani piemineja:
Piemin māsa malt iedama
Bārgu tautu maltuvê.
13781-3
Ak, jūs puiši bandenieki,
Kadēļ sievas neņemiet?
Pērn teicàt tādu vainu,
Ka mieziši neauguši;
Kādu vainu nu teiksiet
Nu mieziši noauguši?
- Nu liksim tādu vainu,
Apinitis neziedeja.
810-1
Dziesma mana izdziedata,
Ta man kauna nedarija;
Daža laba valodiņa
Lielu kaunu padarija.
4429-0
Sveša māte bārenei
Pār (Par) uguni maizi deva.
Tec apkārt(i), bārenite,
Lai rociņa nesadeg (nesadega).
28721-1
Tautu meita sienu pļāva,
Zāle auga pakaļâ;
Mani īsti bāleliņi
Līdz zemiti līdzenaja.
21593-1
Tautiešam neliešam
Kupla cauņu cepurite;
Ta bij laba dusmas nest,
I pagreiži raudzities.
21160-3
Maza, maza, bet dižana
Kalpa puiša līgaviņa.
I man tādas vajadzetu
Saimenieka dēliņam.
1016-0
Mazi bērni skaistu (skaistas) dziesmu (dziesmas)
Vārdzinàt vārdzinaja:
Ielikuši vīzitê,
Pa istabu vizinaja.
«1234»
Meklēja iesūtītāju ozolu j
Rezultāti: 11 - 20 no 35
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī