SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju līdaku j. un kleinbergu j
Rezultāti: 11 - 20 no 70
Meklēt vēl
23284-2
Dēlu māte lielijàs,
Ka tai pieci dēli auga;
Kad tev pieci dēli auga,
Man deviņi bāleliņi.
18671-0
Triju kungu zeme rīb,
Kur jāj mani bāleliņi;
Pakaļ nāca tautu meita,
Ni lapiņa ničabeja.
10222-0
Māmiņ' mani audzinaja,
Kà vālodzi ligzdiņâ;
Dod, Dieviņ, lielai augt,
Būšu puišu valdiniece.
21054-0
Silta, silta istabiņa,
Bērza malku kurinata;
Jauka, jauka valodiņa,
Māmiņai runajot.
Kad pārveda vedekliņu,
Tad pietrūka valodiņas.
19992-0
Ko līdz puisim brūni svārki,
Kad nav laba tikumiņa,
Kad piedzēris krīt dubļôs,
Brammè savu kumeliņu?
2107-9
Zūzù, ķintiņ, zūzù!
Kas tev' rītâ auklès?
Citi bērni skaidas lasa,
Citi kūra uguntiņu;
Māte putru vāra,
Brāļi riju kūla,
Māsas māli mala.
31-4
Man bij dziesmu vācelite
Skaidienê glabajama;
Kad gribeju, palasiju,
Kas man tika, to dziedaju.
28314-1
Brālim gāju linus plūkt,
Sērmuls ceļu pārteceja.
Dod, Dieviņi, baltus linus,
Kà balto sērmuliti.
22382-2
Uz upites es uzaugu,
Pār upiti man' aizveda;
Kas kaiteja nedzīvot
Uz ierasta ūdentiņa.
867-0
Klausies, meitu māmulite,
Kur meitiņas daiļi dzied;
Lai klausàs dēlu māte,
Krogâ dēli kāvušies.
«1234567»
Meklēja iesūtītāju līdaku j. un kleinbergu j
Rezultāti: 11 - 20 no 70
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī