SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju gelings
Rezultāti: 11 - 20 no 193
Meklēt vēl
23069-0
Še mani liedzeji,
Še vainetaji,
Še ēda, še dzēra
Manâ godâ.
5036-5
Man pazuda māmulite,
Miglâ ganus vadidama.
Izlociju niedru purvu,
Māmulites mekledama.
Aiz ta lielà niedru purva
Trīs sudraba avotiņi;
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ baltas avitiņas,
Trešajâ avotâ
Divi baltas velejàs.
Viena bija mīļa Māŗa,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māŗa klāt aicina,
Māmulite nost raidija.
Mīļa Māŗa man iedeva
Skudras austu nēzdodziņu.
Iedodama piesacija:
Še, sērdiene, nēzdodziņš!
Še, sērdiene, nēzdodziņš,
Slauki gaužas asariņas,
Noslaucijse asariņas,
Mazgà rīta rasiņâ,
Mazgà rīta rasiņâ,
Žauj bērziņa galiņâ;
Izžaudejse, sarullejse,
Liec pūriņa dibinâ.
Kad vedìs tautiņâs,
Slauki gaužas asariņas.
27649-0
Kur bijat, bāleliņi,
Smiltaiņàm kājiņàm?
-Mēs māsiņu vadijàm
Baltâ smilšu kalniņâ.
27091-1
Es pārvedu brālitim
Vienas dienas saimenieci:
Ik dieniņas silta maize
Iet par kalnu kūpedama.
381-9
Ai, upite, ai, upite,
Kam izdevi savu meitu!
Kas rītâ, vakarâ
Tavas lejas skandinàs.
33803-1
Šodien Saule, šodien Saule,
Šodien Saules meitu ved,
Šodien Saules meitu ved
Pašam Dieva dēliņam.
Šodien Saule apsegloja
Simtu bēru kumeliņu;
Dod, Dieviņi, Mēnešam
Simts dēliņu jājejiņu.
4652-0
Skaista puķe dārzâ auga,
Vēl jo skaista laukmalê;
Skaista bija mātes meita,
Vēl jo skaista sērdienite.
26211-6
Es neiešu sētiņâ,
Līdz es skādi padarišu:
Nocirtišu gailim kaklu,
Saplosišu dzirnutiņas.
Gailim kaklu nocirtišu,
Lai miegâ nevārdzina;
Dzirnutiņas saplosišu,
Lai māsiņas nemaldina.
26335-2
Ieš' projam, ieš' projam,
Še nav mana dzīvošana:
Visas vārnas, žagatiņas
Zobeniņu kaldinaja.
35318-0
Pipelite Rìgâ brauca
Duj sudraba riteņiem;
Pīzda kŗaupe pakaļ brauca
Suņa kaula ragutàm.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju gelings
Rezultāti: 11 - 20 no 193
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī