SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju Šķobe
Rezultāti: 11 - 20 no 43
Meklēt vēl
26129-0
Nevar Dievs, nevar vels
Panāčniekus aizvadìt!
Gāja, gāja līdz durìm,
Atkal nāca atpakaļ.
16624-0
Man trejadi bāleliņi,
Trejad' pūru kaldinaja.
Tēva brāļi dzelzim kala,
Mātes brāļi sidrabiņu;
Manas pašas bāleliņi
Zelta vāku liedinaja.
15505-4
Nevienam nevajag
Štàs meitiņas bildinàt:
Mana roka pāri gājse,
Mana jauka valodiņ'.
35199-6
Orman šķelmi, satur zirgus,
Laid brūtei izmīzties!
- Brauc projam, brauc projam,
Caur vāģiem iztecès.
33642-6
Suņi rej,vārti čīkst,
Es pa logu lūkojos.
Nu atjāja mans mīļais
Ar brūno kumelinu.
Labrīt,labrīt,mans mīļais,
Kur guleji viņu nakti?
Vaj pie priedes,vaj pie egles,
Vaj pie baltas mātes meitas?
-Ne pie priedes,ne pie egles,
Ne pie baltas mātes meitas:
Zaļajâ līcitî
Pie brūnà kumelina.
-Ko tu klāji,ko tu sedzi,
Ko tu liki pagalvê?
-Svārkim klāju,svārkim sedzu,
Sedlus liku pagalvê.
7869-0
Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķite, šoruden!
Ai, sirsniņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru,
Uz nākošu rudentiņu.
22957-0
Kam, tautieti, mani ņēmi,
Ka' tu mīļi nedzīgoj'?
Vaj ņēm' mani raudinàt,
Svešus ļaudis smīdinàt?
30700-7
Es iejūdzu baltu zaķi
Viesuliša kamanâs,
Ar sauliti sadereju
Reizâ tikti Vāczemê.
Jau saulite Vāczemê,
Es vēl jūras līcišôs.
15144-5
Kas kraukļam medu deva,
Kas kalpam mātes meitu?
Kur, kraukliti, zirgu gaļa?
Kur, kalpì, kalponite?
22133-0
Nelietits kājas āva,
Es guleju šūpulî.
Deva Dievs, vaj nelaime
Viņam manis sagaidìt.
«1234»
Meklēja iesūtītāju Šķobe
Rezultāti: 11 - 20 no 43
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī