SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju Āronu m
Rezultāti: 11 - 20 no 1070
Meklēt vēl
28260-0
Kārkla vīzes, kankariņi,
Tie maizītes pelnitaji;
Kunga svārki, zābaciņi,
Tie naudiņas tēretaji.
25584-0
Es neiešu rijas kult,
Es rijiņu aizmaksaju;
Lai kuļ riju dievertiņi,
Jaunakàs māsiciņas.
35449-0
Sarkanbalta es meitiņa,
Siena pļauti nemāceju;
Gan māceju puišķenam
Pate bikses atpogàt.
6803-0
Snaužot meitiņ' i palēcu
Liela ceļa maliņâ;
Tàs neteicu ne kalpam,
Ne savam bāliņam.
32702-0
Sēd', Jāniti, krēsliņâ
Zaļozola lapiņâs,
Zaļozola lapiņâs,
Āboliņa ziediņôs!
21359-0
Taisi, manu bāleliņ,
Stāvu koku istabiņu:
Tautu meita izauguse
Sila priedes garumiņu.
33711-1
Pērkons brauca pa jūriņu
Putošà laiviņâ.
Brauc, Pērkon, Vidzemê,
Apraudzìt Vidzemites:
Vidzemnieki gauži lūdz,-
Miežiem asni novītuši.
5656-0
Ko līdz puisim brūni svārki,
Kad nav laba tikumiņa,
Kad piedzēris krīt dubļôs,
Brammè savu kumeliņu.
32753-0
Dodiet man siera piena
Pašâ Jāņa vakarâ;
Nedosiet siera piena,
Iešu, pļavas izvāļašu,
Iešu pļavas izvāļašu,
Akmentiņu piesvaidišu.
4993-0
Es raudaju, es tekaju,
Man izgaisa māmuliņa.
Raudadama, tekadama,
Ieteceju niedrajâ.
Tur atradu niedrajâ
Trīs sudraba avotiņus.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ sirmi kumeliņi;
Pie trešà avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas saka:Kur tu teci?
Trešà klāti aicinaja.
- Meitiņ, tava māmuliņa
Guļ zem zaļo veleniņu,
Guļ zem zaļo veleniņu,
Saules mātes aplokâ.-
Es saulitei pavaicaju,
Ko dar' mana māmuliņa.
- Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida tevis aizejot.
«1234567891011»
Meklēja iesūtītāju Āronu m
Rezultāti: 11 - 20 no 1070
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī