SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja apriņķi Tukuma apr.
Rezultāti: 11 - 20 no 1169
Meklēt vēl
29008-0
Ēdat, manas raibas govis,
Zaļajâ zālitê;
Pilli ragi zaļas zāles,
Pilli pupi balta piena.
34714-1
Ganu meita ganidama
Iemīzusi lāmiņâ.
Trīs gadiņi ta lāmiņa
Zelta miglu nomigloja.
Kuŗš puisitis gaŗam gāja,
Tas noņēma cepuriti.
18858-0
Maza, maza tautu meita,
Istabâ ienākdama;
Gan ta liela iepūtàs,
Ar māmiņu rādamàs.
32604-0
Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni,
Jāņa bērni nokusuši,
Jāņa zāles lasidami.
4613-0
No tālienes es pazinu,
Kuŗa bija sērdienite:
Pilnas acis asariņu,
Pubulaiņa villainite.
6756-2
Lūdzama, māmiņa,
Laid meitas gulèt,
Sietiņš ritina
Launaga laikâ.
5256-5
Ciemâ daiļa sērdienite,
Ne pie viena ta negāja.
Tīšam jāšu pie sērdienes,
Vaj ta nāca, vaj nenāca.
Ne pie vārtiem nepiejāju,
Nāk sērdiene raudadama.
- Ko tu raudi, kas tev kait,
Daiļà ciema zeltenite ?
- Kà es gauži neraudašu ?
Man nav tēva, māmulites.
- Nāc, meitiņa, tu pie manis,
Man ir tēvs, māmulite.
- Ne, puisiti, es neiešu,
Lepnis tavs tēvs, māmiņa.
Es gaidišu sērdieniti,
Tad es iešu dziedadama.
25716-0
Māsiņ' savas dāvaniņas
Kà zemê izmetuse:
Tautas naudas nesameta
Ne irbiņu nopirkties.
23944-0
Es izbridu tēva purvu,
Ne kājiņas slapjas tika;
Kad nogāju tautiņâs,
Tad kājiņas mirktin mirka.
17450-0
Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas gauži žēl,
Tas māsiņas žēlumâ
Vidû lauza zobentiņu.
«1234567891011»
Meklēja apriņķi Tukuma apr.
Rezultāti: 11 - 20 no 1169
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī