SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu bārta
Rezultāti: 1 - 10 no 453
Meklēt vēl
2261-2
Ko domaji tu, runciti,
Uz akmini tupedams?
Voi domaji Rìgâ braukt,
Peļu kŗaut vezumiņu?
3729-0
Visi upes līkumiņi
Man vienam piedereja;
Citâ sēju miežus, rudzus,
Citâ stādu apienišus.
24034-5
Ar meitàm dancàt gāju,
Naudu bēru zābakâ.
Skan meitàm sudrabiņš,
Man naudiņa zābakâ.
17909-1
Es uzaugu pie brāliša,
Māsas vārdu nedzirdeju;
Sēdu tautu kumeļâ,
Tad brālitis māsu sauca,
Tad brālitis māsu sauca,
Raud iemauktus turedams.
5512-1
Es māmini viena meita,
Kà baltaja linu sauja;
Puišeļiem acis deg
Kà raibiem suneļiem.
24242-2
Maza, maza es meitiņa,
Mazu šuvu vaiņaciņu;
Ziņu sūtu tautietim,
Lai pirk mazu galvas mici,
Lai pirk mazu galvas mici
Zeltitàm maliņàm.
19523-4
Apeniti purgalviti,
Ko dariji vīriņam?
Vīriņš gāja pa celiņu,
Cepuriti mētadams.
24581-3
Ko tautàm skādes dara
Mans vizuļu vaiņaciņš?
Visu nakti ķirinaja
Uz tērauda zobeniņu.
33627-9
Kur tu lēksi, vanadziņ,
Sudrabotiem spārgaliem?
- Lēkšu liepas apraudzìt,
Vaj būs diža uzaugusi.
Ir gan diža, ir gan kupla,
Zari mirka Daugavâ.
- Brien, brāliti, pār Daugavu,
Nolauz vienu pazariti.
No tàs vienas pazarites
Es izpinu vainaciņu.
Vaicà kungi, vaicà ļaudis:
Kur, meitiņa, to dabuji?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Klaipēdâ kaldinaju.
19951-0
1234567891011»
Meklēja pagastu bārta
Rezultāti: 1 - 10 no 453
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī