SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu aistere
Rezultāti: 1 - 10 no 43
Meklēt vēl
32190-1
Strautupite strauji tek,
Nedrīksteju pāri jāt.
Sabrammeju kumeliņu,
Jāju pāri drebedams.
Pieši līdzai dūņas vilka,
Zobens grieza baltu smilti.
446-3
Koši rāmi padziedaju
Uz novadu stāvedama;
Novadnieka duj dēliņi
Izteceja klausities,
Pliku gālu, mellu muti
Ar basàm kājiņàm.
13010-0
Ai, Dieviņi, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Lādesim laiviņâs,
Sūtisim Vāczemê.
35013-5
Meitas mani aicinaja
Pagrabâi vīnu dzert.
Es neiešu pagrabâi,
Man nevaida sīkas naudas.
- Ak tu nelgas puiseniņ,
Kas tev prasa sīku naudu?
Dzer biķeri uz biķeri,
Met apaļu dālderiti,
Met apaļu dālderiti,
Cilà manas baltas rokas,
Uz manàm rociņam
Duj sudraba gradzentiņi.
2666-0
Kas kaiteja man dzīvot
Diža meža maliņâi:
Pieci brieži man aŗami,
Sešas stirnas ecejamas.
Ar vilciņu vagu dzinu,
Lapsa vagu metejiņa;
Zaķis kūla kankališus
Ar pakaļas kājiņàm;
Vārna tāda puspeleka,
Ta bij mana moderite;
Cielaviņa baltu kaklu,
Ta galdiņa klājejiņa;
Cīrulitis ziergu puisis
Ar peleku paltraciņu,
Žagatiņa gaŗu asti,
Ta bij ziņas devejiņa.
12415-7
Puisenam pieci prāti,
Trejdeviņi padomiņi;
Tas māceja meitas vilt,
Uz akmeni stavedams.
16967-8
Sola mani māmuļite
Tālu dot, neraudàt.
Ne kājiņas neapavu,
Jau māmiņa žēli raud;
Kad es sedzu villainiti,
Raud mazie bāleniņi;
Kad es kāpu kumeļâi,
Raudaj' visa tēva saime.
Ko raudate, tēva saime,
Neb' es tēva atslēdziņu,
Neb' es tēva atslēdziņu
Līdzâi jēmu tautiņâs.-
Pa trīs gadi cetortâi
Pie māmiņas sērste braucu.
Viena māsa dores vēra,
Otra jēma villainiti;
Tēvs, krēslâi sēdedams,
Vaicà manu dzievašanu.
Vaj, tēviņi, nezinaji
Svešas mātes labumiņu?
Kad bij pate pieēduse,
Tad tik mani bildinaja;
Auzu maize nesijata,
To vēl deva nodaļam.
18910-3
Tumši, tumši tie mežiņi,
Tumši dienu, tumši nakti.
Kà tiem nebij tumšim būt,
Priedes vien, egles vien,
Priedes vien, egles vien,
Nav neviena ozoliņa,
Nav neviena ozoliņa
Robaiņàm lapiņàm.
Sveši, sveši tie ļautiņi,
Nav neviena man' brāliša,
Nav neviena man' brāliša,
Kas ar mani parunaja,
Kas ar mani parunaja,
Kas dzeŗ zelta biķeriti.
6617-0
Citas meitas puķes lasa,
Man puķišu nevajaga;
Citas meitas kroņus pina,
Man kronitis šūpulî.
14278-0
Oleneru laiva nāca
Deviņiem vēlogim.
Vaj ta nāca miežu, rudzu,
Vaj māsiņas vaiņadziņa?
Ja ta nāca miežu, rudzu,
Dodat, brāļi, neliedzat;
Ja māsiņas vainadziņa,
Liedzat, brāļi, nedodat.
Vaj ta nāca masta koku,
Vaj zēģeļu audejiņas?
Ne še auga masta koki,
Ne zēģeļu audejiņas,
Rìgâi auga masta koki,
Zēģelišu audejiņas.
1234»
Meklēja pagastu aistere
Rezultāti: 1 - 10 no 43
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī