SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 54c
Rezultāti: 1 - 10 no 30
Meklēt vēl
135-0
2315-0
Zaķits raud raudadams,
Kur būs ņemt līgaviņu.
Ņem, zaķiti, līgaviņu
No vāveres meitiņàm.
13595-38
Trīs sidraba upes tek
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienâ dzēra melni vērši,
Otrâ brūni kumeliņi,
Trešajâ es māsiņa
Mazgaj' savu vaiņadziņu.
Izmazgajsi, izskalojsi,
Karu niedres galiņâ.
Izpeld zaļa līdaciņa,
Norauj manu vaiņadziņu.
Aiziet mans vaiņadziņš
Burbulišus mētadams.
Ņem, bāliņi, oša laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
Oša laiva smaga laiva,
Ūdens vilka dibinâ.
-Ņem, bāliņi, liepas laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Liepas laiva viegla laiva,
Vējiņš pūta maliņâ.
-Ņem, bāliņi, ziedu laivu,
Dzen pēc mana vaiņadziņa.
-Nu sadzinu, nu panācu
Viņpus jūras saliņâ,
Viņpus jūras saliņâ
Bandenieka klētiņâ,
Bandenieka klētiņâ
Zelta vadža galiņâ.
-Sol, bāliņi, simtu mārku,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Simtu mārku sasoliju,
Viena vārda nedabuju.
-Sol', bāliņi, divi simti,
Pirc ārâ vaiņadziņu.
-Divi simti sasoliju,
Vienu vārdu atsacija,
To vārdiņu atsacija:
Lai nāk pati valkataja,
Lai nāk pati valkataja
Vienu nakti pārgulèt.
Ja atnāks vienu nakti,
Tad paliks visu mūžu.
15953-2
Rīgâ pirku sirmu zirgu,
Cēsìs zelta kamaniņas,
Lai brauc mana līgaviņa
Kà saulite spīdedama,
Kà saulite spīdedama,
Kà upite mirdzedama.
28806-0
Dzerait, brāļi, kausiem alu,
Lai aug mums rudzi, mieži
Lai aug mums rudzi, mieži
Baltajâs smiltiņâs.
11348-2
Vēl manam bālinam
Šuplî guļ līgavina;
Vēl mežâ vējins loka
Vedamàs kamaninas.
7808-0
Puisits mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Ak, sirsniņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru
Uz nākošu rudentiņu.
15524-3
Brāļi māsu pārdevuši
Par sarkanu āboliņu.
Suņi, suņi, ne bāliņi,
Vaj ābolu neredzejši?
25609-3
Visvecais tēva brāl,
Sēdies galda galiņâ:
Tev jamet zelta nauda,
Iz sidraba lasidam.
12625-0
Puiši, puiši pie meitàmi,
Kumeliņi auziņâs.
Meitiņàmi liela slava,
Puišiem auzas jamaksà.
123»
Meklēja avotu 54c
Rezultāti: 1 - 10 no 30
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī